ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

EKSTREMALNY PÓŁMARATON GÓRSKI
O PUCHAR DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Istebna, 10 lipiec 2021 rok

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Patronat:
Logo Lasów Państwowych
Patronat Honorowy:
Zdjęcie Józefa Kubicy

Józef Kubica
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Organizator:
Logo Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy
Współorganizatorzy:
Logo Gminy Istebna
Logo Gminy Istebna
Logo Gminy Istebna
Logo Gminy Istebna
Sponsorzy:
Logo PGEEO
Logo KSSE
Logo Handerek
Startujemy już za:
Formularz zapisu na zawody: https://bgtimesport.pl/zawody/info/id/519

REGULAMIN ZAWODÓW

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej w tym pracowników służb leśnych.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich. Integracja środowiska zawodników.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej i drużynowej.
 6. Promocja regionu oraz terenów leśnych.
 7. Wykorzystanie funkcji rekreacyjnej obiektów leśnych.
 8. Promowanie wolontariatu.

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Gmina Istebna
 2. Nadleśnictwo Wisła
 3. pozostali współorganizatorzy w trakcie negocjacji

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 10 lipca 2021 roku na terenie Gminy Istebna i miasta Wisła start Półmaratonu Amfiteatr Pod Skocznią – Istebna o godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 15:00.
 2. Charakterystyka trasy: Suma wzniesień równa jest mniej więcej 730 m. Najwyższy punkt to góra Kiczory 990 m.n.p.m Najniższy punkt znajduje się na wysokości 539 m.n.p.m.
 3. Biuro zawodów, start i meta znajdują się przy Amfiteatrze Pod Skocznią
 4. Trasa przebiega szlakami górskimi pod Skoczni na Stożek Mały następnie w stronę Kubalonki i Istebnej Połom.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczą osoby, które mają skończone 18 lat oraz przedstawiciele służb leśnych.
 2. W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.
 4. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 50,00 złotych płatnej na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem "Półmaraton Górski o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych" oraz z danymi zawodnika do 1 lipca 2021 roku.
 5. Nie przewiduje się zwrotu wpisowego.
  W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwzględnie zgłosić nam to mailowo.
 6. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej. Zabronione jest używanie kijów.
 7. Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie podczas biegu naładowany telefon.
 8. Organizator zaleca zapisanie w telefonie numeru GOPR 601-100-300 lub zainstalowanie bezpłatnej aplikacji "Ratunek".
 9. Każdy uczestnik zobowiązuję się do podania ilości osób towarzyszących.
 10. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej https://bgtimesport.pl/zawody/info/id/519
 2. Limit zapisów: 200 zawodników.
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela biuro Stowarzyszenia Tel (33) 862-31-97.

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km ( jedno okrążenie).
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.
 3. 1 punkt pomiarowy: START/META.

VIII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja biegu przeprowadzona zostanie w kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn, oraz w kategorii open przedstawicieli służb leśnych.

 1. Klasyfikacja indywidualna w grupach wiekowych:
  1. Kobiety
   1. K1 – kobiety 18-29 lat
   2. K2 – kobiety 30-39 lat
   3. K3 – kobiety 40-49 lat
   4. K4 – kobiety 50-59 lat
   5. K5 – kobiety 60 i więcej lat
  2. Mężczyźni
   1. M1 – mężczyźni 18-29 lat
   2. M2 – mężczyźni 30-39 lat
   3. M3 – mężczyźni 40-49 lat
   4. M4 – mężczyźni 50-59 lat
   5. M5 – mężczyźni 60 i więcej lat
 2. Klasyfikacja Służby Leśne Open z podziałem na płeć:
  1. Kobiety
  2. Mężczyźni

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi minimum 8 000,00 zł. (nagrody rzeczowe)
 3. Zawodnicy są klasyfikowani i nagradzani tylko w jednej kategorii.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Amfiteatru pod Skoczną – Gmina Istebna w dniu 10 lipca 2021 roku od godz. 08:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będzie prowadzona weryfikacja zawodników.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie Oświadczenia Uczestnika zawodów oraz zapoznanie się z Klauzurą Informacyjną.
 3. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 4. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 5. Przed przystąpieniem do rywalizacji zawodnicy mają obowiązek wypełnić i podpisać oświadczenie RODO oraz oświadczenie dotyczące COVID-19.
 6. Każdemu zawodnikowi przed przystąpieniem do biegu zostanie zmierzona temperatura. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi antycovidowymi.
 7. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 8. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 10. O przyjęciu do Półmaratonu Gorskiego o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 12. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny
 13. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 14. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu
 15. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 16. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 17. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni do biegania.
 18. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.
Trasa Extremalnego Półmaratonu Górskiego 2021
strzałka do góry