Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

EKSTREMALNY PÓŁMARATON GÓRSKI
O PUCHAR STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO
17 października 2020 roku

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Stowarzyszenie Bieg po Zdrój
Sponsor Główny:
Gaz System
Współorganizatorzy:
Gmina Jaworze
Powiat Żywiecki
Nadleśnictwo
Dofinasowano ze środków:
Ministerstwo Sportu
Startujemy już za:

Regulamin zawodów

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczestników biegu.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy.
 2. Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Starostwo Powiatowe w Żywcu;
 2. Nadleśnictwo Węgierska Górka
 3. (pozostali współorganizatorzy w trakcie negocjacji)

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 17 października 2020 roku na terenie Gminy Lipowa "Dolina Zimnika" – start Półmaratonu o godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 15:00.
 2. Biuro zawodów, start i meta znajdują się w rejonie parkingu przy hotelu "Zimnik".
 3. Trasa przebiega szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowa Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne.
 4. Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą.
 5. Punkty nawadniania będą umieszczone na 5, 10, 15 kilometrze trasy.
 6. Na trasie będą rozstawieni sędziowie i obsługa techniczna.
 7. Zawodnicy biegnący z psami nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji.
 8. Zawodnicy biegnący z psami muszą być wyposażeni w specjalną uprząż biegową dla psa.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, w tym przedstawiciele służb mundurowych: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna oraz GOPR.
 2. W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.
 4. Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:
  do 30 września - 50 złotych po 30 września - 60 złotych
 5. Opłatę startową należy uiścić do 12 października br.
 6. Opłaty startowe można dokonywać:
  podczas rejestracji na stronie bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/470 (płatność BLIK, karta płatnicza, szybkie przelewy itp.)
  lub
  w formie zwykłego przelewu na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy:
  Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
  nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
  z dopiskiem "Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Starosty Powiatu Żywieckiego"
  oraz z danymi zawodnika.
 7. Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie podczas biegu naładowany telefon.
 8. Organizator zaleca zapisanie w telefonie numeru GOPR 601 100 300 lub zainstalowanie bezpłatnej aplikacji „Ratunek”.
 9. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 10. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.
 11. Każdy uczestnik zobowiązuję się do podania ilości osób towarzyszących.
 12. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/470
 2. Limit zapisów: 200 zawodników.
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela biuro Stowarzyszenia Tel (33) 862-31-97, e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km (jedno okrążenie).
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.
 3. Dwa punkty pomiarowe: START/META oraz na szczycie (Skrzyczne).

VIII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja biegu przeprowadzona zostanie w kategorii open kobiet i mężczyzn, w kategoriach wiekowych oraz w kategorii open przedstawicieli służb mundurowych.

Klasyfikacja w grupach wiekowych:

 1. M1 – mężczyźni 18-29 lat
 2. M2 – mężczyźni 30-39 lat
 3. M3 – mężczyźni 40-49 lat
 4. M4 – mężczyźni 50-59 lat
 5. M5 – mężczyźni 60 i więcej lat
 6. K1 – kobiety 18-29 lat
 7. K2 – kobiety 30-39 lat
 8. K3 – kobiety 40-49 lat
 9. K4 – kobiety 50-59 lat
 10. K5 – kobiety 60 i więcej lat

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych, trzej najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej oraz trzej najlepsi zawodnicy spośród startujących przedstawicieli służb mundurowych otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi minimum 6 000,00 zł.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej i wiekowej nie pokrywają się.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa w dniu 17 października 2020 roku od godz. 8:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będą wydawane pakiety startowe, prowadzona będzie weryfikacja startujących oraz sprawdzana temperatura zawodników.
 2. Przed przystąpieniem do rywalizacji zawodnicy mają obowiązek wypełnić i podpisać oświadczenie RODO oraz oświadczenie dotyczące COVID-19.
 3. Pakiet będzie można również odebrać w biurze zawodów dzień wcześniej tj. 16 października 2020r. w godzinach od 15:00 do 18:00 na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa.
 4. Każdemu zawodnikowi przed przystąpieniem do biegu zostanie zmierzona temperatura. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi antycovidowymi.
 5. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 6. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 8. O przyjęciu do Półmaratonu Gorskiego o Puchar Starosty Powiatu Żywieckiego decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 10. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny
 11. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu.
 12. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
 13. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 14. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 15. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni do biegania.
 16. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.
Trasa Extremalnego Półmaratonu Górskiego 2020
powrót »

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry