ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

Grand Prix w Szachach Szybkich P-15
Łodygowice 2019

Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Komunikat Organizacyjny

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
sport@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

2. CELE ROZGRYWEK:

3. TERMIN I MIEJSCE:

Turnieje będą rozgrywane w ustaloną przez organizatorów sobotę (lub inny dzień tygodnia) miesiąca od lutego 2020 do listopada 2021 (8 turniejów).
Miejsce turniejów – Łodygowice, siedziba Stowarzyszenia.

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Planowane jest 8 turniejów po siedem rund P - 15'.
Kojarzenie komputerowe systemem szwajcarskim.
Każdy turniej jest punktowany następująco:
I miejsce – n + 2 pkt. (n – ilość uczestników turnieju)
II miejsce – (n – 1) + 2 pkt.
III miejsce – (n – 2) + 2 pkt.
(…)
ostatnie miejsce – 2 pkt.
O końcowym zwycięstwie w Grand Prix decyduje suma punktów uzyskana w sześciu najlepszych turniejach.
Uwaga! Ostatni turniej jest punktowany podwójnie.

5. NAGRODY:

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SPORTOWEJ RYWALIZACJI ORAZ JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW.


powrót »
strzałka do góry