ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

VIII OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE BESKIDZKIE
LETNIE ZAWODY W PŁYWANIU
Szczyrk 19 czerwiec 2021

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Partner:
COS Szczyrk
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Startujemy już za:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

19 czerwiec 2021

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

 • Propagowanie sportowego stylu życia
 • Popularyzacja pływania jako skutecznej formy spędzania wolnego czasu
 • Wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu
 • Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież ze szkół oraz indywidualnie. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia uczestników należy przesłać lub dostarczyć do dnia 11.06.2021 r. na adres Organizatora Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń. O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w czterech grupach:

 • Grupa I obejmuje uczestników z klas 1 szkoły podstawowej
 • Grupa II obejmuje uczestników z klas 2 - 3 szkoły podstawowej - dziewczyny
 • Grupa III obejmuje uczestników z klas 2 - 3 szkoły podstawowej - chłopcy
 • Grupa IV obejmuje uczestników z klas 4-6, 7-8 szkoły podstawowej

Zawody zostaną rozegrane w czterech grupach:

 • Klasy 1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m. - dziewczyny
 • Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m. - chłopcy
 • Klasy 4-6, 7-8 – styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-III

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 7-8

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 • 8.15 - śniadanie
 • 8.30 – start I GRUPY, 9.20 – wręczenie nagród,
 • 9.00 – start II GRUPY, 11.00 - wręczenie nagród,
 • 10.45 – start III GRUPY, 12.20 - wręczenie nagród,
 • 12.30 – start IV GRUPY, 14.15 - wręczenie nagród,

Obiad po każdym uroczystym wręczeniu nagród.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wpisowe 15 zł - z przeznaczeniem w całości na nagrody
 • Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 • Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry