ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

VII OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE BESKIDZKIE
ZIMOWE ZAWODY W PŁYWANIU
Szczyrk 5 grudzień 2020

Dofinasowane ze środków:

Ministerstwo Sportu

Partner:

COS Szczyrk

Organizator:

Eurobeskidy
Startujemy już za:

Zawody mikołajkowe - Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową, pamiątkową koszulkę, dyplom oraz medal.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

5 grudzień 2020

III. MIEJSCE

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. CEL ZAWODÓW

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież ze szkół oraz indywidualnie. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia uczestników należy przesłać lub dostarczyć do dnia 23.11.2020 r. na adres Organizatora:

Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl, biuro@eurobeskidy.org.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
Grupa I obejmuje uczestników z klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej.
Grupa III obejmuje uczestników z klas 7, 8 szkoły podstawowej.

Konkurencje sportowe:

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 1

Klasy 2-3

Klasy 4-6

Klasy 7-8

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wpisowe 15 zł z przeznaczeniem na nagrody

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry