Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

IV MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
W EKSTREMALNYM PÓŁMARAONIE GÓRSKIM
O PUCHAR KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
09 październik 2020 roku

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów

Współorganizatorzy:

Powiat Żywiecki
Lasy Państwowe
Lasy Państwowe

Dofinasowano ze środków:

Ministerstwo Sportu
Startujemy już za:

Regulamin zawodów

I. CEL ZAWODÓW

 1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji i innych służb mundurowych.
 2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 3. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.
 4. Popularyzacja biegów górskich. Integracja środowiska policyjnego oraz służb mundurowych.
 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej i drużynowej.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
 3. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu;
 4. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Starostwo Powiatowe w Żywcu;
 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach;
 3. Nadleśnictwo Węgierska Górka
 4. (pozostali współorganizatorzy w trakcie negocjacji)

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody odbędą się w dniu 09 października 2020r. na terenie Gminy Lipowa "Dolina Zimnika" – start Półmaratonu o godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 15:00.
 2. Biuro zawodów, start i meta znajdują się w rejonie parkingu przy hotelu "Zimnik".
 3. Trasa przebiega szlakami górskimi z Doliny Zimnika poprzez Kościelec, Malinowa Skałę z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne.

V. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach uczestniczą przedstawiciele wszystkich służb mundurowych: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, GOPR. Zawodnikami wchodzącymi w skład reprezentacji mogą być funkcjonariusze i pracownicy cywilni.
 2. Na zaproszenie organizatora zawodów zostaną do udziału w półmaratonie dopuszczeni uczestnicy z poza służb mundurowych.
 3. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 40,00 złotych płatnej na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy – Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr
  71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem "Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji" oraz z danymi zawodnika do 08 maja 2020 roku.
 4. Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuję się do podania ilości osób towarzyszących.
 6. Uczestnicy przy zapisie podają dodatkowe informację dotyczące wyżywienia – wegetarianizm.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Każdy zawodnik powinien dokonać indywidualnego zgłoszenia poprzez wypełnienie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie internetowej www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/305
 2. Imienne zgłoszenia (dotyczy jedynie funkcjonariuszy Policji, którzy będą startować w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego) należy przesłać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach zgodnie z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl
 3. Bliższych informacji na temat zawodów udziela biuro Stowarzyszenia Tel (33) 862-31-97, e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl

VII. FORMA ZAWODÓW

 1. Półmaraton – bieg na dystansie 21,097 km (jedno okrążenie)
 2. Limit na pokonanie trasy – 4 godz.

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Bieg główny – Ekstremalny Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Głównego Policji klasyfikacja:
  • Kobiety:
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat
  • Mężczyźni:
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat
  • Drużyna (policja i służby mundurowe) najlepsze wyniki uzyskane przez 3 zawodników
  • Goście:
   - Kobiety
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat
   - Mężczyźni
   I grupa – do 35 lat
   II grupa – powyżej 35 lat

IX. NAGRODY

 1. Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
 2. Pula nagród w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim wynosi 5 000,00 zł.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.
 4. Przewiduje się wyróżnienia indywidualne w kategorii najlepszy mężczyzna oraz najlepsza kobieta w klasyfikacji służby mundurowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie parkingu w rejonie Hotelu Zimnik – Gm. Lipowa w dniu 09 październik 2020 roku od godz. 08:00 będzie czynne biuro zawodów, gdzie będzie prowadzona weryfikacja zawodników
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie Oświadczenia Uczestnika zawodów oraz zapoznanie się z Klauzurą Informacyjną.
 3. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu.
 4. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę, pamiątkowy medal, posiłek dwudaniowy po biegu, wodę napoje izotoniczne na trasie oraz mecie.
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenieść na innego zawodnika.
 6. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
 7. W przypadku pracowników Policji i służb mundurowych oraz gości podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 8. Policjanci biorą udział w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
 9. Warunkiem dopuszczenia Policjantów do zawodów jest posiadanie przez każdego legitymacji służbowej oraz aktualnych badań lekarskich bez przeciwskazań do wysiłku fizycznego ( badania profilaktyczne – do wglądu)
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
 11. O przyjęciu do Ekstremalnego Półmaratonu Górskiego o Puchar Komendanta Głównego Policji decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 13. Limit na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.
 14. Zaleca się by numer startowy był umieszczony z przodu.
 15. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
 16. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 17. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 18. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni do biegania.
 19. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

powrót »

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry