Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

RODZINNE INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE
12 wrzesień 2020 roku

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Sportu
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Startujemy już za:

Regulamin zawodów

I. CEL

 1. Propagowanie uprawianie sportu przez całe rodziny ora zasoby niepełnosprawne.
 2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia.
 4. Upamiętnienie wydarzenia historycznego – Bitwy warszawskiej.
 5. Zapoznanie uczestników zawodów z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Termin relizacji: 12 września 2020 roku
Miejsce realizacji: zespół zamkowo-parkowy w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

IV. PROGRAM ZAWODÓW

12.08.2020 r.- sobota

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody sportowe składają się z kilku dyscyplin sportowo – rekreacyjnych z podziałem na kategorie wiekowe:

1. dzieci I-III, dzieci IV-VI z podziałem na chłopców i dziewczynki

 1. 1 Sportowe:
  • bieg na 60 m
  • skok w dal z miejsca – 3 skoki
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Konkurencje dla młodzieży i dorosłych z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 1. 1 Sportowe:
  • pchnięcie kulą
   - Kobiety – 3 kg,
   - Mężczyźni – 5 kg,
  • rzut oszczepem
   - Kobiety – oszczep 600 g,
   - Mężczyźni – oszczep 800 g,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską
   - Kobiety - 2 kg,
   - Mężczyźni – 3 kg.
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

3. Konkurencje dla osób niepełnosprawnych:

 1. 1 Sportowe:
  • pchnięcie kulą
   - Kobiety – 3 kg,
   - Mężczyźni – 5 kg,
  • rzut oszczepem
   - Kobiety – oszczep 600 g,
   - Mężczyźni – oszczep 800 g,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • bieg 60 m na wózkach,
  • rzut piłką lekarską- sposób dowolny -3 rzuty
   - Kobiety - 2 kg,
   - Mężczyźni – 3 kg.
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

4. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch konkurencjach.

5. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i obiad.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału mogą zgłaszać się wszystkie osoby zwłaszcza rodziny
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04 września.
 3. Regulamin zawodów jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. FINANSOWANIE I WYPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek i zimne napoje w czasie trwania eventu).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.
 6. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika eventu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy uczestnik w dniu zawodów powinien posiadać własny ubiór sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Event ma charakter zamknięty.

Organizator życzy uczestnikom Eventu sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry