ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

XIV OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA RODZINNA
OD JUNIORA DO SENIORA
Łodygowice 29 maja 2021 roku

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sponsor Główny:
PGE Energia Odnawialna
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Sponsorzy:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Handerek
Maspex Tychy
Startujemy już za:

Regulamin zawodów

I. CEL:

 1. Propagowanie uprawianie sportu przez całe rodziny w środowisku wiejskim.
 2. Popularyzacja pływania w środowisku wiejskim jako skutecznej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
 3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia.
 4. Niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej.
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

Hotel Dębowiec
 1. Termin relizacji: 29 maj 2021 r.
 2. Miejsce realizacji: Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice

IV. PROGRAM ZAWODÓW

29.05.2021 r.- sobota

 1. 12.30 - 13.00- potwierdzenie uczestnictwa przez zawodników
 2. 13.00 - 14.00 - obiad
 3. 14.00 - 14.10- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
 4. 14.15 -17.00- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
 5. 17.30 - rozdanie nagród
 6. 17.45 - gorący poczęstunek z grilla

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody sportowe składają się z następujących dyscyplin sportowych:

1. Konkurencje w kategoriach wiekowych dzieci I-III, dzieci IV-VI z podziałem na chłopców i dziewczynki

 1. 1 Sportowe:
  • bieg na 60 m
  • skok w dal z miejsca.
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

2. Konkurencje z podziałem na 2 kategorie wiekowe - młodzież i dorośli:

 1. 1 Sportowe:
  • pchnięcie kulą
   - Kobiety – 3 kg,
   - Mężczyźni – 5 kg,
  • rzut oszczepem
   - Kobiety – oszczep 600 g,
   - Mężczyźni – oszczep 800 g,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca
 2. 2 Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską
   - Kobiety - 2 kg,
   - Mężczyźni – 3 kg.
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów.

3. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w trzech konkurencjach, najlepsze wyniki będą brane pod uwagę z dwóch konkurencji.

4. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

V. PUNKTACJE I NAGRODY

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i obiad.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby zwłaszcza rodziny.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 maja 2021 r.
 3. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. Uczestników poniżej 18 roku życia obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

X. FINANSOWANIE I WPADKI

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek w tym z grilla i zimne napoje w czasie trwania spartakiady).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.
 6. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry