ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

XVIII Międzynarodowy Integracyjny
Turniej Szachowy
20-26 września 2021 roku

Partner wydarzenia:

Mokate

Sponsor Wydarzenia:

PGEEO

Sponsor Główny:

Hotel Pod Dębowcem

Sponsor:

AQUA

Dofinansowano ze środków:

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Państwowy Fundusz Reahablitacji Osób Niepełnosprawnych

Partnerzy:

Śląskie
Bielsko-Biała

Organizator:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Patronat Honorowy:

Jakub Chełstowski
Marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski
Piotr Gliński
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Piotr Gliński
Startujemy już za:

Komunikat Organizacyjny

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

 • integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • możliwość podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia międzynarodowego rankingu,
 • eliminacja do Pucharu Polski,
 • popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • promocja regionu,
 • wyłonienie czołowych zawodników na arenie krajowej,
 • pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

20-26 września 2021 roku
Hotel „Dębowiec”
aleja Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
www.hoteldebowiec.pl

Hotel Dębowiec Bielsko-Biała

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:
osoba niepełnosprawna - 130 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)
osoba pełnosprawna - 280 zł (turniej) oraz dodatkowo 150 zł na szkolenie (w tym materiały szkoleniowe)
Zawodnicy bez rankingu FIDE (dotyczy osób niepełnosprawnych) dokonują wpłaty powiększone o 50 zł – tylko za zgodą Organizatora. Zawodnicy pełnosprawni muszą posiadać ranking FIDE.
Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczają opłatę organizacyjną w wysokości 50 zł (opłata rejestracyjna do FIDE, opłata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodników niepełnosprawnych oraz dla osób pełnosprawnych co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane są także nagrody specjalne.

Pula nagród gwarantowanych wynosi minimum 15.000 zł, z czego dla zawodników niepełnosprawnych około 9.500 zł i dla zawodników pełnosprawnych około 5.500 zł.
Organizator czyni starania o wzrost puli nagród. Ponadto podczas zakończenia będą losowane nagrody pieniężne pośród obecnych, a nienagrodzonych zawodników w ilości minimum 5.

Nagrody obowiązkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną specjalną.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny. (Obowiązuje aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

Ilość miejsc ograniczona do 70 (w tym maksymalnie 30 osób pełnosprawnych)
-decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby za stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym)

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com/turnieje

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 10 września powoduje, że wpłata za turniej nie podlega zwrotowi. (Organizator zwraca tylko opłatę za szkolenie).

Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie dwóch wpłat na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:
71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”

Zawodnicy pełnosprawni wpłacają do dnia 5 sierpnia 2021 r. (po tym terminie uruchomiona zostanie lista rezerwowa!)

Zawodnicy niepełnosprawni wpłacają do dnia 15 sierpnia 2021 r.

8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 20 września 2021 roku do godziny 20.00. Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres Organizatora najpóźniej do 19.04.2021 r. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniądze za turniej przechodzą na rzecz Organizatora.

Informacji udziela:

Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609-945-637
e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Koszty organizacji turnieju, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Z czołowych szachownic będzie prowadzona transmisja partii.

Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna itp.).

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, MSiT, PFRON na potrzeby organizacji zawodów oraz oświadczenie dotyczące COVID -19. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

PROGRAM ZAWODÓW (może ulec zmianie)

PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 r

 • Godzina 12.00 – 20.00 - przyjazd zawodników i zakwaterowanie
 • Godzina 13.00 – 15.30 - obiad
 • Godzina 18.00 – 20.00 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 20.30 – odprawa techniczna
 • Godzina 20.30 – 22.00 – szkolenie

WTOREK 21.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 08.50 – 09.00 – oficjalne otwarcie turnieju
 • Godzina 09.00 – ~13.00 – I runda
 • Godzina 13.00 – 14.15 – obiad
 • Godzina 15.00 – ~19.00 – II runda
 • Godzina 18.30 – 19.45 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

ŚRODA 22.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – ~13.00 – III runda
 • Godzina 13.00 – 14.15 – obiad
 • Godzina 15.00 – ~19.00 – IV runda
 • Godzina 18.30 – 19.45 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

CZWARTEK 23.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – ~12.00 – czas wolny
 • Godzina 13.00 – 14.15 – obiad
 • Godzina 15.00 – ~19.00 – V runda
 • Godzina 18.30 – 19.45 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

PIĄTEK 24.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – ~13.00 – VI runda
 • Godzina 13.00 – 14.15 – obiad
 • Godzina 15.00 – ~19.00 – VII runda
 • Godzina 18.30 – 19.45 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

SOBOTA 25.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – ~13.00 – VIII runda
 • Godzina 13.00 – 14.15 – obiad
 • Godzina 15.00 – ~18.00 – czas wolny
 • Godzina 18.30 – 19.45 – kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

NIEDZIELA 26.09.2021 r

 • Godzina 07.30 – 08.45 – śniadanie
 • Godzina 09.00 – ~13.00 – IX runda
 • Godzina 12.00 – 13.45 – obiad
 • Godzina 14.00 – oficjalne zakończenie turnieju – rozdanie nagród

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.

strzałka do góry