ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

IX ŚWIĄTECZNY OGÓLNOPOLSKI
INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
12 grudzień 2020 roku

Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Dofinasowane ze środków:
Ministerstwo Sportu
Startujemy już za:

Komunikat Organizacyjny

1. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

2. Cel turnieju

3. Termin i miejsce

12 grudnia 2020 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łodygowicach
ul. Piłsudskiego 121, 34-325 Łodygowice

4. SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach imprezy zostanie rozegrany turniej na dystansie 9 rund, tempem P-6'+4".

5. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji ogólnej oraz dodatkowo dla zawodników niepełnosprawnych, juniorek, młodzików, dzieci i inne. Warunkiem przyznania nagrody jest udział minimum 5 zawodników w danej kategorii dodatkowej.

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce nagroda rzeczowa
II miejsce nagroda rzeczowa
III miejsce nagroda rzeczowa
IV miejsce nagroda rzeczowa
V miejsce nagroda rzeczowa

Oraz liczne nagrody dodatkowe.

6. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.

Ilość miejsc ograniczona do 60.

Lista zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com

7. UWAGI ORGANIZACYJNE

Informacji udzielają:

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

PROGRAM

SOBOTA 12.12.2020

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry