ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

Wiosenny Ogólnopolski
Integracyjny Turniej Szachowy
POWIAT ŻYWIECKI
9-15 maja 2021 roku

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Partner:
KSSE

25 lecie
Turniej w trakcie trwania.

Komunikat Organizacyjny

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel/fax 33 862 31 97

2. CEL TURNIEJU

 • integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • możliwość podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia międzynarodowego rankingu,
 • eliminacja do Pucharu Polski,
 • popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • promocja regionu,
 • wyłonienie czołowych zawodników na arenie krajowej,
 • pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

9-15 maja 2021 roku
Azalia - Ośrodek Wczasowy
ul. Parkowa 3
34-350 Węgierska Górka
www.azalialux.pl/

Ośrodek Azalia

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:
osoba niepełnosprawna - 100 zł (turniej)
osoba pełnosprawna - 250 zł (turniej)
Zawodnicy bez rankingu FIDE (dotyczy osób niepełnosprawnych) dokonują wpłaty powiększone o 50 zł – tylko za zgodą Organizatora. Zawodnicy pełnosprawni muszą posiadać ranking FIDE.
Dodatkowo w dniu przyjazdu zawodnicy uiszczają opłatę organizacyjną w wysokości 40 zł (opłata rejestracyjna do FIDE, opłata klasyfikacyjno-rankingowa, itp.).

6. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody osobno w klasyfikacji dla zawodników niepełnosprawnych (rzeczowe) oraz dla osób pełnosprawnych (nagrody rzeczowe) co najmniej za miejsca I-VI. Ponadto przewidywane są także nagrody specjalne.

Pula nagród gwarantowanych wynosi minimum 7 000 zł, z czego dla zawodników niepełnosprawnych około 4 000 zł i dla zawodników pełnosprawnych około 3 000 zł. Organizator czyni starania o wzrost puli nagród. Ponadto podczas zakończenia będą losowane nagrody pieniężne pośród obecnych, a nienagrodzonych zawodników w ilości minimum 5.

Nagrody obowiązkowo należy odbierać podczas dekoracji zwycięzców.

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny. (Obowiązuje aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

Ilość miejsc ograniczona do 70 (w tym maksymalnie 30 osób pełnosprawnych)
-decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby za stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym)

Lista osób zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com/turnieje

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 09 kwietnia powoduje, że wpłata za turniej nie podlega zwrotowi. (Organizator zwraca tylko opłatę za szkolenie).

Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie dwóch wpłat na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:
71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”

Zawodnicy pełnosprawni wpłacają do dnia 19 kwietnia 2021 r. (po tym terminie uruchomiona zostanie lista rezerwowa!)

Zawodnicy niepełnosprawni wpłacają do dnia 02 kwietnia 2021 r.

8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 9 kwietnia 2021 roku do godziny 20.00. Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Dokument ten należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres Organizatora najpóźniej do 19.04.2021 r. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w Turnieju, a wpłacone pieniądze za turniej przechodzą na rzecz Organizatora.

Informacji udziela:

Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609-945-637
e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Koszty organizacji turnieju, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Z czołowych szachownic będzie prowadzona transmisja partii.

Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna itp.).

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, MSiT, PFRON na potrzeby organizacji zawodów oraz oświadczenie dotyczące COVID -19. Organizator zapewnia środki ochrony zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

PROGRAM ZAWODÓW (może ulec zmianie)

NIEDZIELA 9.05. 2021 r

 • Godzina 16.45- ~ 20.00 - I runda

PONIEDZIAŁEK 10.05 2021 r

 • Godzina 08.50 – 09.00 - Oficjalne otwarcie turnieju
 • Godzina 9.00 - ~ 13.00 – II runda
 • Godzina 15.00- ~ 19.00 - III runda

WTOREK 11.05. 2021 r

 • Godzina 08.50 – 09.00 - Oficjalne otwarcie turnieju
 • Godzina 9.00 - ~ 13.00 – II runda
 • Godzina 15.00- ~ 19.00 - III runda

ŚRODA 12.05. 2021 r

 • Godzina 9.00 - ~ 13.00 - IV runda
 • Godzina 15.00- ~ 19.00 - V runda

CZWARTEK 13.05. 2021 r

 • Godzina 9.00 - ~ 13.00 - VI runda

PIĄTEK 14.05. 2021 r

 • Godzina 9.00 - ~ 13.00 - VII runda
 • Godzina 15.00- ~ 19.00 - VIII runda

SOBOTA 15.05. 2021 r

 • Godzina 10.00 - Oficjalne zakończenie turnieju i dekoracja zwycięzców

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.

strzałka do góry