ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269

XX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
04-06 wrzesień 2020

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwo Sportu
PFRON
Sponsor Główny:
PGE Energia Odnawialna
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Turniej zakończony. Zapraszamy za rok.

Regulamin turnieju

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

2. Organizator zawodów:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl
Tel. 33 862 31 97

II. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
 2. Zawodników obowiązuje:
  • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
  • WAŻNE: Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

 1. ZAWODNIK WÓZEK (kobieta lub mężczyzna)
 2. ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
 3. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII (może grać w grupie wyższej)
 4. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 08.09.2018 r. w trzech grupach:

 1. GRUPA WÓZKÓW (kobiety i mężczyźni)
 2. GRUPA KOBIET – kategoria open
 3. GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN (grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych.

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego (tj. sobota 05.09.2020 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Zakwaterowanie: 04 września – 06 września 2020 r.
Miejsce zakwaterowania: Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice
Miejsce rozgrywek: Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice.

Dworek Góralski Łodygowice

V. SPRAWY FINANSOWE

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.08.2020r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

VI. NAGRODY

1. Turniej drużynowy za miejsca I-VIII – nagrody finansowe, dyplomy, puchary.

Uwaga : Kwota przeznaczona na nagrody w turnieju drużynowym wynosi 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych).

2. Turniej indywidualny, za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.

 1. GRUPA WÓZKÓW
  • Kobiety
   za miejsca I do III – nagrody rzeczowe i dyplomy.
  • Mężczyźni
   za miejsca I do III – nagrody rzeczowe i dyplomy.
 2. GRUPA KOBIET – kategoria open
  za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.
 3. GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN
  • grupy VI – VIII
   za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.
  • grupy IX – X
   za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy.

Uwaga: Gwarantowana kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe w turnieju indywidualnym wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Termin przybycia: 04.09.2020 r. godz. 12.00 – 19.00
2. Rozgrywki: Hala sportowa – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice
3. Zakwaterowanie i wyżywienie: Dworek Góralski w Łodygowicach, ul. Kasztanowa 108, 34-325 Łodygowice

Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 04.09.2020r. o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania. O godzinie 19.30 odbędzie się kolacja.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga Organizator i sędzia główny zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 04.09.2020

SOBOTA 05.09.2020

NIEDZIELA 06.09.2020

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


powrót »
strzałka do góry