Stowarzyszenie Integracyjne 
			Eurobeskidy
Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia

Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia


Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Stanisław Handerek. Na Przewodniczącego Obrad jednogłośnie wybrano Pana Eugeniusza Jachyma, który przedstawił Regulamin i Porządek Obrad. Po zgłoszeniu kandydatów wybrano Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. Prezes Stowarzyszenia przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2014, a Pani Vice Prezes ds. sportowo-rehabilitacyjnych Magdalena Śleziak – sprawozdanie z działalności sportowej Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 przedstawił Główny Księgowy Pan Krzysztof Śliwa.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Pan Mariusz Droździk i zawnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wszystkie sprawozdania poprzez poszczególne uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014.

Vice Prezes ds. Organizacyjnych Pan Aleksander Gluza przestawił Program Działania i budżet Stowarzyszenia na rok 2015, który po krótkiej dyskusji przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję.

Stanisław Handerek – Prezes Stowarzyszenia
Magdalena Śleziak – Vice Prezes ds. Sportowo- Rehabilitacyjnych
Aleksander Gluza – Vice Prezes do Spraw Organizacyjnych
Mieczysław Loranc – Skarbnik
Jolanta Pasierbek – Sekretarz

Oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: - Pan Mariusz Droździk, Henryk Kania i Dariusz Wandzel. Obrady były bardzo owocne. Podjęto 14 uchwał i wysunięto wniosek w sprawie wystąpienia do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu dotyczącego zaangażowania Stowarzyszenia przy tworzeniu programu „ Ochrony Jeziora Żywieckiego”.

Nowemu Zarządowi życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.


Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na Newsletter. Zapisanie do newslettera jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu [zobacz].

Responsive Design
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice
Valid XHTML | Valid CSS
Designed by Damian Suchonek
interstrony.net | System SOW
strzałka do góry