ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Integracyjne Zawody Halowe 2008

Integracyjne Zawody Halowe 2008


Integracyjne Zawody Halowe 2008

REGULAMIN INTEGRACYJNYCH HALOWYCH Zawodów Sportowych
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY ŁODYGOWICE
W GIMNAZJUM NR 1 W ŁODYGOWICACH UL. OKRĘŻNA 1
W DNIU 10.10.2008

I. Cel

1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport.
2. Integracja środowiska niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
3. Zapoznanie mieszkańców Powiatu Żywieckiego, Powiatu Bielskiego i jego Gmin z działalnością Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

II. Organizator

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

III. Termin i miejsce

10.10.2008 r., Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1.

IV. Program zawodów

I ETAP ZAWODÓW
07:30- 08:00- zgłoszenia uczestników do zawodów
08:00-08:30- odprawa zawodników
08:30-09:00- śniadanie
09:00-09:30- uroczyste rozpoczęcie II Integracyjnych Halowych Zawodów Sportowych
09:30-13:30- przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
13:00-14:00- obiad dla dzieci i młodzieży
14:00 dekoracja uczestników, wręczenie nagród
II ETAP ZAWODÓW
14:00-14:45- obiad dla dorosłych
15:00-18:00- przeprowadzenie zawodów sportowych dla osób dorosłych
18:00 – dekoracja uczestników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Podczas pierwszego etapu Zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje rekreacyjne:

a) tor przeszkód (dzieci i młodzież)- dyscyplina ta obejmuje bieg slalomem między pachołkami, przełożenie obręczy hula-hop dowolnym sposobem, dobiegnięcie do palika i nałożenie trzech obręczy, przejście pod płotkiem,
b) kręgle (dzieci i młodzież)- 3 rzuty,
c) rzut piłką lekarską (młodzież)- sposób dowolny,
d) rzut piłeczką palantową do celu (dzieci)- 5 rzutów,
e) strzał na małą bramkę- 3 strzały.

2. Podczas drugiego etapu zawodów zostaną przeprowadzone następujące dyscypliny sportowe:
a) konkurs tenisa stołowego (dorośli),
b) konkurs piłki koszykowej (młodzież i dorośli)- zespoły 4-osobowe.
3. Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
4. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. Punktacje i nagrody

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, śniadanie i obiad.

VII. Zgłoszenia

1. Do udziału mogą zgłaszać się dzieci oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, także niepełnosprawne.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 7.30 do godz. 8.00.
3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (dzieci i osoby niepełnoletnie) lub opinię lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach (dorośli).

VIII. Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. Finansowanie i wypadki

1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (śniadanie i obiad).
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
4. Niezgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.

X. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
2. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
3. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


strzałka do góry