ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny


Konkurs plastyczny

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
Konkurs plastyczny


Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu „LAS – SERCE BESKIDÓW” we współpracy z Lasami Państwowymi i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach : „Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.”

Konkurs obejmuje grupy wiekowe:

I grupa – I - III klasy szkoły podstawowej
II grupa – IV - VI klasy szkoły podstawowej

Temat pracy „Las – nasz zielony dom”. Format wykonania pracy dowolny. Dopuszczalne wszelkie techniki plastyczne.

Cele zadania:
- upowszechnienie wiedzy związanej hodowlą, ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasów na terenie Lasów Państwowych województwa śląskiego i małopolskiego.
- ochrona p/pożarowa lasów,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką leśną,
- szerzenie wiedzy o lesie
- promocja lasów i leśnictwa
- NIE! dla dewastacji lasów
- poprawa czystości polskich lasów
- promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie
- edukacja ekologiczna młodzieży

Warunkiem udziału jest nadesłanie prac na adres lub przekazanie do: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6,
34-325 Łodygowice w terminie do 30 listopada 2008r.

Prace powinny być podpisane, posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz klasa /prace mogą być również przesyłane za pośrednictwem szkoły bądź indywidualnie.

Prace muszą być wyłącznie indywidualne!

Wszystkie prace zostaną ocenione, najlepsze w każdej kategorii będą nagrodzone. Ogłoszenie wyników odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej www.lodygowice.org.pl

Wręczenie nagród dla wyróżnionych od I – V miejsca + 10 wyróżnień, odbędzie się po ogłoszeniu wyników, osoby nagrodzone powiadomimy listownie na podany adres w zgłoszeniu do konkursu.

Wszystkie prace pozostają w zbiorach Stowarzyszenia

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(033) 862 31 98, (033) 862 31 97 lub
e-mail: stowarzyszenie@lodygowice.org.pl


strzałka do góry