ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Międzynarodowy Turniej Szachowy 2008

Międzynarodowy Turniej Szachowy 2008


Międzynarodowy Turniej Szachowy 2008

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice w dniach 25.11 – 30.11.2008r. organizuje Międzynarodowy Turniej Szachowy w Powiecie Żywieckim o Puchar Euroregionu Beskidy.

Patronat nad turniejem objęli:

1. Longin Komołowski – Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
2. Bogusław Piotr Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
3. Wojciech Skiba – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Komitet Honorowy:

1. Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP
2. Stanisław Szwed - Poseł na Sejm RP
3. Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP
4. Kazimierz Matuszny - Poseł na Sejm RP
5. Dariusz Biel – Komendant Wojewódzki Policji
6. Adam Wolak – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
7. Władysław Skrzyp – Vice Przewodniczący Rady Powiatu
8. Andrzej Kalata – Radny Powiatu Żywieckiego
9. Bogusław Zaręba – Komendant Powiatowy Policji
10. Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice
11. Stanisław Kucharczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice
12. Mateusz Matuszny – Vice Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice
13. Jerzy Sonntag – Przewodniczący Komisji Sportu, Radny Gminy Łodygowice
14. Wojciech Barabasz – Przewodniczący ds. zagospodarowania zespołu Parkowo - Zamkowego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, sport@lodygowice.org.plwww.lodygowice.org.pl

2. CEL TURNIEJU

- Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
- Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
- Promocja regionu,
- Możliwość podwyższenia kategorii szachowych.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

W dniach 25 listopada – 30 listopada 2008 r.
Ośrodek Wypoczynkowy „AZALIA”
ul. Parkowa 3
34-350 Węgierska Górka

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty 9 rund systemem szwajcarskim
Tempo 30 posunięć na 2h
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za udział w turnieju dla osób z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wpisowym wynosi:

300,- zł osoba pełnosprawna
200,- zł osoba niepełnosprawna

Nie korzystający z wyżywienia i noclegu uiszczają wpisowe w kwocie 60,- zł + opłata klasyfikacyjno-rankingowa; tylko za zgodą organizatora.

6. NAGRODY

Kategoria niepełnosprawny od I do X miejsca mężczyźni

Nagroda za pierwsze miejsce 1.500,- zł
Nagroda za drugie miejsce 1.000,- zł
Nagroda za trzecie miejsce 800,- zł
Nagroda za czwarte miejsce 700,- zł
Nagroda za piąte miejsce 600,- zł
Nagroda za szóste miejsce 500,- zł
Nagroda za siódme miejsce 400,- zł
Nagroda za ósme miejsce 300,- zł
Nagroda za dziewiąte miejsce 200,- zł
Nagroda za dziesiąte miejsce 100,- zł

Kategoria niepełnosprawny od I do III miejsca kobiety:

Nagroda za pierwsze miejsce 300,- zł
Nagroda za drugie miejsce 200,- zł
Nagroda za trzecie miejsce 100,- zł

Puchar dla zawodników od I do VI w kwalifikacji ogólnej, puchar dla najlepszego zawodnika niepełnosprawnego z Łodygowic, oraz Powiatu Żywieckiego. Każdy z uczestników otrzyma upominek

Zawodnik otrzymuje tylko jedną nagrodę (nie dotyczy pucharów).

Ponadto nagrody rzeczowe dla: najlepsza juniorka, najlepszy junior oraz w kategoriach szachowych od V-I
Puchar dla zawodników od I do VI w kwalifikacji ogólnej, puchar dla najlepszego zawodnika niepełnosprawnego z Łodygowic, oraz Węgierskiej Górki. Każdy z uczestników otrzyma upominek, a osoby niepełnosprawne nagrody rzeczowe.

Uwaga: zawodnik niepełnosprawny ma możliwość wyboru nagrody pieniężnej.

7. ZGŁOSZENIA

Do dnia 07 listopada br. na adres organizatora, należy obowiązkowo uiścić opłatę za Turniej . Ilość miejsc ograniczona; decyduje kolejność wpłat.
Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty na konto o numerze:
BPH PBK S.A.: 92 1060 0076 0000 3200 0005 8219
z dopiskiem „wpłata własna za udział w turnieju szachowym” Ilość miejsc ograniczona.

UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników: w dniu 25 listopada 2008 r. Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje: - odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ Informacji udziela: Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice tel. 8623-197, tel. fax. 8623-198 , tel. kom. Henryk Seifert 508191668 e-mail: sport@lodygowice.org.pl

PROGRAM ZAWODÓW

WTOREK 25.11.2008

- Godzina 10.00 – 19.30 Przyjazd zawodników
- Godzina 13.00- 15.00 -Obiad
- Godzina 18.00 – 19.00 – Kolacja
- Godzina 20.00 – odprawa techniczna

ŚRODA 26.11.2008

- Godzina 7.30 - 8.30 Śniadanie
- Godzina 9.00 - 13.00 I runda
- Godzina 13.15 - 14.00 Obiad
- Godzina 15.00-19.00 II runda
- Godzina 19.00 – 19.30 Kolacja

CZWARTEK 27.11.2008

- Godzina 07.30 – 08.30 Śniadanie
- Godzina 8.45 – 9.00 Oficjalne otwarcie turnieju
- Godzina 09.00 – 13.00 III runda
- Godzina 13.15 – 14.00 Obiad
- Godzina 15.00 – 19.00 IV runda
- Godzina 19.00 – 19.30 Kolacja

PIĄTEK 28.11.2008

- Godzina 07.30 – 08.30 Śniadanie
- Godzina 09.00 – 13.00 V runda
- Godzina 13.15 – 14.00 Obiad
- Godzina 15.00 – 19.00 VI runda
- Godzina 19.00 – 19.30 Kolacja

SOBOTA 29.11.2008

- Godzina 07.30 – 08.30 Śniadanie
- Godzina 09.00 – 13.00 VII runda
- Godzina 13.15 – 14.00 Obiad
- Godzina 15.00 – 19.00 VIII runda
- Godzina 19.15 – Uroczysta kolacja

NIEDZIELA 30.11.2008

- Godzina 08.00 – 08.30 – Śniadanie
- Godzina 09.00 – 13.00 – IX runda
- Godzina 13.15 – 13.45 – Obiad
- Godzina 15.00 – Oficjalne zakończenie turnieju – rozdanie nagród

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń


strzałka do góry