ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2009

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2009


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2009

VI Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Łodygowice 20 – 21 marzec 2009 r

Uwaga: W związku z dużą ilością zgłoszonych zawodników turniej odbędzie się w hali sportowej “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Powiecie Żywieckim
2. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku sportowym

II. Organizatorzy

1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

1. Zawody odbędą się w dniu 21 marca 2009 rok w Hali Sportowej “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

20 Marzec 2009r.

1. Przyjazd zawodników od 16.00 - 20:00
2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.18.00 - 20.15
3.Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
4. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:30

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

Uwagi:

W związku z organizacją zawodów w miejscu zakwaterowania nie ma potrzeby przywożenia zawodników

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki-
pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:
1. Ukończenie 14-stego roku życia w dniu zawodów.
2.Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
3.Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach

V. Zasady rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona: - kobiety kat Open od 48 kg do +82,5 kg wg wg punktacji dr A. Haleczki - mężczyźni wg podniesionych ciężarów w kat wagowej

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ISOD oraz IPC w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona: - kobiety kat Open
- mężczyźni w kat wagowej
- do 60 kg,
- do 70 kg,
- do 85 kg,
- do 100 kg,
- powyżej 100 kg

VII. Nagrody

1. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medal i dyplom
2. Miejsce IV - VI najlepszych zawodniczek otrzyma dyplom.
3. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medal i dyplom oraz:
a) Zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne (ogólna kwota przewidziana na nagrody dwa tysiące pięćset złotych)
b) Zawodnicy pełnosprawni otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia e-mail, fax, telefonicznie w terminie do 07 marca 2009 roku.
O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail – stowarzyszenie@lodygowice.org.pl
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Sobota 21.03.2009r
10.00 – uroczyste otwarcie
10:15 – start pierwszej grupy
16:30 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Osoby pełnosprawne zobowiązane są do zapłacenie wpisowego w kwocie 20 zł od osoby.
Osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty startowej.
Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:
- przedstawiciel Organizatora
- Sędzia Główny zawodów
- Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
- Sędzia Główny Zawodów
- Lekarz
- Kierownicy ekip
2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

PATRONAT HONOROWY:

 1. Wojciech Skiba – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. Longin Komołowski – Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
 3. Bogusław Piotr Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
 4. Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski

KOMITET HONOROWY:

 1. Stanisław Szwed – Poseł na Sejm RP
 2. Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP
 3. Kazimierz Matuszny – Poseł na Sejm RP
 4. Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP
 5. Adam Wolak – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
 6. Dariusz Biel – Komendant Wojewódzki Policji
 7. Grzegorz Żymła – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 8. Władysław Skrzyp – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 9. Andrzej Kalata – Radny Powiatu Żywieckiego
 10. Bogdan Zaręba – Komendant Powiatu Żywieckiego
 11. Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice
 12. Stanisław Kucharczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice
 13. Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenia „Region Beskidy”
 14. Bogusław Wyleciał – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu
 15. Michał Bożek – Prezes „Ustronianka”
 16. Marek Lipniak – Prezes „Polmos” Józefów
 17. Józef Żyrek – Prezes „BRIX – POL”
 18. Tadeusz Juraszek – Prezes Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce
 19. Mikołaj Tyc – Właściciel „Żywieckich Kopalni Kruszyw”

PATRONAT MEDIALNY:

 1. TVP 3 Katowice
 2. Polskie Radio Katowice
 3. Radio Bielsko
 4. Interstrony.net

strzałka do góry