ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

"Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, działając w oparciu o § 19 pkt. 3 oraz § 21 pkt. 1 Statutu, zaprasza na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sprawozdawczo - Wyborczego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2008r. o godz. 16.00 sala kominkowa - zamek w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6."

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sprawozdawczo - Wyborczego Integracyjnego Eurobeskidy w dniu 25 kwietnia 2009 r Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 ( zamek sala kominkowa ).

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia i wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: sekretarza, protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 członków.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – 3 członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2008 r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008 r. i przyjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2008r.
 11. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2009r.
 12. Wybór Zarządu Stowarzyszenia –  od 5 do 6 członków.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu przez Komisję Skrutacyjną.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej – 3 członków.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej przez Komisję Skrutacyjną.
 16. Wolne wnioski, dyskusja.
 17. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem
Vice Prezes ds. organizacyjnych 
Stanisław Handerek
 


strzałka do góry