ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Spartakiada 2009

Spartakiada 2009


Spartakiada 2009

W dniu 30 maja 2009r. przy Zespole Parkowo-Zamkowym w Łodygowicach odbędzie się Spartakiada, która jest pod patronatem wójta Gminy Łodygowice - Andrzeja Pitera.

O godzinie 18:00 rozpocznie się uroczyste wręczenie podziękowań dla sponsorów oraz osób, które wspierają Stowarzyszenie rzeczowo i finansowo.

Regulamin II Spartakiady Osób Niepełnosprawnych

Łodygowice 2009

Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy 

I. Cel

  1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport.
  2. Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych.
  3. Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.
  4. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym.
  5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

II. Organizator
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice. 

III. Termin i miejsce
30 maj 2009 r. przy Zespole Parkowo-Pałacowym w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6) 

IV. Program zawodów
30.05.2009 r.- sobota

12.30-13.30- zgłoszenia uczestników do zawodów

13.30-13.45- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady

13.45-16.00- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych

16.00-16.30- rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady  

16.30-18.00- gorący poczęstunek 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

  1. Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje:

1.1. Sportowe:

a) pchnięcie kulą,
b) rzut oszczepem,
c) bieg 100 m na wózkach,
d) bieg na 100 m,
e) skok w dal z miejsca.

1.2. Rekreacyjne:

a) kręgle- 3 rzuty,
b) rzut piłką lekarską- sposób dowolny,
c) rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów,
d) wyciskanie sztangielki 10 kg

  1. Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
  2. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. Punktacje i nagrody
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych  
i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe .
Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę napoje i gorący posiłek.
 
VII. Zgłoszenia
Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
Uczestnicy niepełnoletni winni przedłożyć w momencie zgłoszenia do spartakiady zgodę rodziców na wzięcie udziału w zawodach.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu spartakiady od godz. 13.30.
W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (dzieci i osoby niepełnoletnie) lub opinię lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach (dorośli).
Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie stowarzyszenia.
Bez aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.
 
VIII. Komisja sędziowska
W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.  

IX. Finansowanie i wypadki
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek).
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
Niezgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator.
 
X. Postanowienia końcowe
Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


strzałka do góry