ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Turniej Tenisa stołowego 2009

Turniej Tenisa stołowego 2009


Turniej Tenisa stołowego 2009

REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. CEL ZAWODÓW

- Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.
- Zapoznanie mieszkańców powiatu żywieckiego z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
- Integracja sportowców niepełnosprawnych.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW

- Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

- Samorząd Gminy Łodygowice
- Samorząd Województwa Śląskiego
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Ministerstwo Sportu i Turystyki.

IV. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
2. Zawodników obowiązuje:
- posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
- Ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupy KiZ

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

1. KATEGORIA DRUŻYNOWA
2. KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA
W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

1 ZAWODNIK WÓZEK ( kobieta lub mężczyzna)
2 ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
3 ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII ( może grać w grupie wyższej)
4 ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X

- Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia ( stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty, (DEBLE tylko zawodnicy/czki z grup VI – VIII)
- Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
- Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt
przeciwnikowi bez gry.
- Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.
- Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.
- Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle
do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).
- Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 12.09.2009 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

- Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 13.09.2009 r. w trzech grupach:

a) GRUPA WÓZKÓW ( kobiety i mężczyźni)
b) GRUPA KOBIET – kategoria open,
c) GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN ( grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych.

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego ( tj. sobota 12.09.2009 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

VI. TERMIN I MIEJSCE

- Zawody zostaną rozegrane w dniach 11 – 13.09.2009 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice

VII. SPRAWY FINANSOWE

- Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa organizator.
- Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
- Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia przesłane na adres organizatora:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
34 – 325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
lub fax. (033) 8623 198 lub
e-mail: sport@stowarzyszenie.org.pl

- Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.08.2009.r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

VIII. NAGRODY

1. Turniej drużynowy, za miejsca od I do VII – dyplomy i puchary, nagrody finansowe

I m-ce 520 zł.
II m-ce 400 zł.
III m-ce 320 zł.
IV m-ce 260 zł.
V m-ce 220 zł.
VI m-ce 160 zł.
VII m-ce 120 zł.

2. Turniej indywidualny, za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej grupie.

Ponadto przewiduje się obdarowanie wszystkich zawodników upominkami drogą losowania. Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe wynosi 3 000,-zł słownie: trzytysiącezłotych

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE

- Termin przybycia 11.09.2009 r. Hotel Alpin Szczyrk godz. 16.00 – 20.00
Miejsce zakwaterowania – Hotel Alpin ul. Beskidzka 40, 43-370 Szczyrk
Zawody będą rozgrywane w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, ul. Okrężna 1,
- 34-325 Łodygowice. Transport uczestników do hali sportowej na rozgrywki zapewnia organizator.
- Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 11.09.2009 r
o godzinie 20.15, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup
w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania.
- Kolacja od godz. 19.00 – 20.15

Uwaga : Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga organizator i sędzia główny zawodów.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń

X. PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 11.09.2009

- Godzina 16.00 – 20.00 przyjazd zawodników
- Godzina 19.00 – 20.15 Kolacja - Godzina 20.15 – odprawa

SOBOTA 12.09.2009

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie – Hotel Alpin
- Godzina 09.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe,
- Godzina 12.45 – 13.45 – obiad - Hala Sportowa - Łodygowice
- Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy- finały,
- Godzina 19.00 - kolacja przy grillu w Hotelu Alpin

NIEDZIELA 13.09.2009

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie – Hotel Alpin
- Godzina 09.30 – 13.00 – turnieje indywidualne
- Godzina 13.15 – zakończenie zawodów
- Godzina 13.45 obiad – Hala Sportowa w Łodygowicach


strzałka do góry