ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2010

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2010


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2010

VII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Łodygowice 19 – 20 marzec 2010 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Powiecie Żywieckim
 2. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku sportowym

II. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

 1. Zawody odbędą się w dniu 20 marca 2010 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3”

19 Marzec 2010r.

 1. Przyjazd zawodników od 16.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.18.00 - 20.15
 3. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 4. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:30

Zakwaterowanie:

 1. Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki- pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-stego roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach

V. Zasady rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona: - kobiety kat Open od 48 kg do +82,5 kg wg wg punktacji dr A. Haleczki - mężczyźni wg podniesionych ciężarów w kat wagowej

 • do 60 kg,
 • do 70 kg,
 • do 85 kg,
 • do 100 kg,
 • powyżej 100 kg

VII. Nagrody

 1. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medal i dyplom
 2. Miejsce IV - VI najlepszych zawodniczek otrzyma dyplom.
 3. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medal i dyplom oraz

a) Zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne ( kwota przewidziana na nagrody trzy tysiące pięćset złotych)

b) Zawodnicy pełnosprawni otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres organizatora bądź przesłać faksem, e-meilem do 10 marca 2010 roku. O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail – stowarzyszenie@lodygowice.org.pl
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Sobota 20.03.2010 r
10.00 – uroczyste otwarcie
10:15 – start pierwszej grupy
16:30 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:
- przedstawiciel Organizatora
- Sędzia Główny zawodów
- Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie www.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
- Sędzia Główny Zawodów
- Lekarz
- Kierownicy ekip
2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.


strzałka do góry