ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Turniej Tenisa stołowego 2010

Turniej Tenisa stołowego 2010


Turniej Tenisa stołowego 2010

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10 – 12.09.2010r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

  • Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.
  • Zapoznanie mieszkańców powiatu żywieckiego z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
  • Integracja sportowców niepełnosprawnych.

2. Organizatorzy zawodów:

- Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

3. Współorganizatorzy

  • Samorząd Gminy Łodygowice
  • Samorząd Województwa Śląskiego
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki.

UCZESTNICTWO

  1. Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
  2. Zawodników obowiązuje:
  • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
  • Ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupy KiZ

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

1. KATEGORIA DRUŻYNOWA
2. KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

1. ZAWODNIK WÓZEK ( kobieta lub mężczyzna)
2. ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
3. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII ( może grać w grupie wyższej)
4. ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X

- Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia (stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty lub DEBLE (zawodnicy/czki z grup VI – VIII, IX - X)
- Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
- Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt
przeciwnikowi bez gry.
- Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.
- Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.
- Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle
do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).
- Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 11.09.2010 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

- Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 12.09.2010 r. w czterech grupach:

a) GRUPA WÓZKÓW ( kobiety)
b) GRUPA WÓZKÓW ( mężczyźni)
c) GRUPA KOBIET – kategoria open,
d) GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN ( grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych.

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego ( tj. sobota 11.09.2010 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

TERMIN I MIEJSCE

- Zawody zostaną rozegrane w dniach 10 – 12.09.2010 r. w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

SPRAWY FINANSOWE

- Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa organizator.
- Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
- Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia przesłane na adres organizatora:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
34 – 325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
lub fax. (033) 8623 198 lub
e-mail: sport@stowarzyszenie.org.pl

- Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.08.2010.r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

NAGRODY

1. Turniej drużynowy, za miejsca od I do VII – dyplomy i puchary, nagrody finansowe

I m-ce 520 zł.
II m-ce 400 zł.
III m-ce 320 zł.
IV m-ce 260 zł.
V m-ce 220 zł.
VI m-ce 160 zł.
VII m-ce 120 zł.

2. Turniej indywidualny, za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej grupie.

Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe wynosi 3 000,-zł słownie: trzy tysiące złotych

SPRAWY ORGANIZACYJNE

- Termin przybycia 10.09.2010 r. godz. 15.00 – 19.00
Miejsce zakwaterowania – Internat Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 – Żywiec.
Zawody będą rozgrywane na hali sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – adres w/w.
- Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 10.09.2010 r
o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania.
- Uroczysta kolacja 19.30

Uwaga : Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga organizator i sędzia główny zawodów.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 10.09.2010

- Godzina 15.00 – 19.00 przyjazd zawodników
- Godzina 19.00 – odprawa
- Godzina 19.30 – Uroczysta Kolacja

SOBOTA 11.09.2010

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
- Godzina 09.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe,
- Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
- Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy- finały,
- Godzina 19.00 – 22.00 - kolacja przy grillu

NIEDZIELA 12.09.2010

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
- Godzina 09.00 – 13.00 – turnieje indywidualne
- Godzina 13.15 – zakończenie zawodów - rozdanie nagród
- Godzina 13.45 - obiad


strzałka do góry