ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody Halowe 2010

Zawody Halowe 2010


Zawody Halowe 2010

Regulamin IV Ogólnopolskich Integracyjnych Halowych
Zawodów Sportowych – Łodygowice 24.09..2010

I. Cel

 1. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Integracja środowiska niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
 3. Zapoznanie mieszkańców Powiatu Żywieckiego, Powiatu Bielskiego i jego Gmin z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników w sporcie.

II. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

III. Termin i miejsce

24.09.2010 r., Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1.

IV. Program zawodów

24.09.2010- piątek
I ETAP ZAWODÓW

07:30 - 08:00- zgłoszenia uczestników do zawodów
08:00 - 08:30- odprawa zawodników
08:30 - 09:00- śniadanie
09:00 - 09:30- uroczyste rozpoczęcie IV Ogólnopolskich Integracyjnych Halowych Zawodów Sportowych
09:30 - 13:30- przeprowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
13:00 - 14:00- obiad dla dzieci i młodzieży
14:00 dekoracja uczestników, wręczenie nagród

II ETAP ZAWODÓW

14:00-14:45- obiad dla dorosłych
15:00-18:00- przeprowadzenie zawodów sportowych dla osób dorosłych
18:00 – dekoracja uczestników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

1. Podczas pierwszego etapu Zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje rekreacyjne:

a) tor przeszkód- dyscyplina ta obejmuje bieg slalomem między pachołkami, przełożenie obręczy hula-hop dowolnym sposobem, dobiegnięcie do palika i nałożenie trzech obręczy, przejście pod płotkiem,
b) kręgle- 3 rzuty,
c) rzut piłką lekarską- sposób dowolny,
d) rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów,
e) strzał na małą bramkę- 3 strzały.

2. Podczas drugiego etapu zawodów zostaną przeprowadzone następujące dyscypliny sportowe:
a) konkurs tenisa stołowego (młodzież, dorośli),
b) konkurs piłki koszykowej (młodzież i dorośli)- zespoły 4-osobowe.
3. Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
4. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

VI. Punktacje i nagrody

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, śniadanie i obiad.

VII. Zgłoszenia

 1. Do udziału w pierwszym dniu zawodów mogą zgłaszać się dzieci oraz młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 2. Do udziału w drugim dniu zawodów mogą zgłaszać się młodzież szkół średnich oraz dorośli.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 września 2010 r.
 4. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (dzieci i osoby niepełnoletnie) lub opinię lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach (dorośli). Osoby niepełnosprawne (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
 5. Ilość miejsc ograniczona.

VIII. Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. Finansowanie i wypadki

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (śniadanie i obiad).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.

X. Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 2. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 3. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 


strzałka do góry