ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe

Łodygowice, 20.12.2010 r.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 8623 198
fax 33 8623 197
zarzad@lodygowice.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

Zapytanie ofertowe 
(dotyczy usług transportowych)

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
                                                                         
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
NIP: 553-17-08-154, REGON: 070766526, KRS: 0000084269
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na terenie kraju.
 2.  Szczegółowy opis zamówienia:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usług transportowych od 03.01.2011r. do 31.12.2011r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarzad@lodygowice.org.pl, 
  faksem na nr: 33 8623 197,  poczty, lub też dostarczona osobiście na  adres: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul.Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice do dnia 06.01.2011r.
 2. Przewiduje się, że świadczone usługi transportowe na  2011 r. wynosić będą w kwocie ok. 100 tyś. zł.
 3. Wykonawca musi potwierdzić posiadanie takiego taboru, lub dostarczyć umowę z podwykonawcami.
 4. Przewozy są realizowane na terenie kraju.

a) większa część to przewóz dzieci na basen od 01.03 – 31.11.2011 r. w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku z Gminy Łodygowice do COS Szczyrk.

b) przewóz zawodników niepełnosprawnych na zwody sportowe w weekendy.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 – Jakość posiadanego taboru 20%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej do 10.01.2011 r.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Stanisław Handerek tel. 505 125 902, 505 035 984, email: stanislaw.handerek@gmail.com

 


strzałka do góry