ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2011

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2011


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2011

VIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Łodygowice 18 – 19 marzec 2011 r
.

Zawody difinansowało:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Główny sponsor:
Elmontaż

Sponsorzy:

AQUA S.A. Bielsko-Biała
Handerek
Hi-Tec
Ustronianka

Patronat medialny:

Kronika Beskidzka
Radio Bielsko
Gość Niedzielny

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 1. Popularyzacja wyciskania leżąc w Powiecie Żywieckim
 2. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku sportowym

II. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

 1. Zawody odbędą się w dniu 19 marca 2011 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

18 Marzec 2011r.

 1. Przyjazd zawodników od 16.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.18.00 - 20.00
 3. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:00 w Sali konferencyjnej Internatu “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 4. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:00 w Sali konferencyjnej Internatu “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 5. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

Uwagi:

W dniu 19 marca 2011 r. po śniadaniu o godz. 8.45 zawodnicy z miejsca zakwaterowania zostaną podwiezieni autokarem na miejsce zawodów.

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki- pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-stego roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach

V. Zasady rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

 • kobiety kat Open od 48 kg do +82,5 kg wg wg punktacji dr A. Haleczki
 • mężczyźni wg podniesionych ciężarów w kat wagowej

- do 60 kg,
- do 70 kg,
- do 85 kg,
- do 100 kg,
- powyżej 100 kg

VII. Nagrody

 1. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medal i dyplom
 2. Miejsce IV - VI najlepszych zawodniczek otrzyma dyplom.
 3. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medal i dyplom oraz:

a) Zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne (kwota przewidziana na nagrody trzy tysiące pięćset złotych)
b) Zawodnicy pełnosprawni otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres organizatora bądź przesłać faksem, e-meilem do 10 marca 2010 roku. O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail – stowarzyszenie@lodygowice.org.pl
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Sobota 19.03.2011 r
09.45 – uroczyste otwarcie
10:00 – start pierwszej grupy
15:30 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:
- przedstawiciel Organizatora
- Sędzia Główny zawodów
- Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
- Sędzia Główny Zawodów
- Lekarz
- Kierownicy ekip
2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.


strzałka do góry