ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych


IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Regulamin IV Spartakiady Osób Niepełnosprawnych 
Łodygowice 2011

I. Cel

 1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport.
 2. Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych.
 3. Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.
 4. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym.
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

II. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

III. Termin i miejsce

28 maj 2011 r. przy Zespole Parkowo-Pałacowym w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6)

IV. Program zawodów
28.05.2011 r.- sobota

13.30-14.00- zgłoszenia uczestników do zawodów
14.00-14.15- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
14.15-16.00- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
16.00-16.30- rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady
16.30- piknik rodzinny (gorący poczęstunek)

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje:
  1.1. Sportowe:
  • pchnięcie kulą,
  • rzut oszczepem,
  • bieg 100 m na wózkach,
  • bieg na 100 m,
  • skok w dal z miejsca.
  1.2. Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską- sposób dowolny,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów,
 2. Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
 3. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów. 

 VI. Punktacje i nagrody

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje oraz gorący posiłek.

VII. Zgłoszenia

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Uczestnicy niepełnoletni winni przedłożyć w momencie zgłoszenia do spartakiady zgodę rodziców na wzięcie udziału w zawodach.
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu spartakiady od godz. 14.00.
 4. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pisemnej zgody rodziców (dzieci i osoby niepełnoletnie) lub opinię lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach (dorośli).
 5. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie stowarzyszenia.
 6. Bez aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

VIII. Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX. Finansowanie i wypadki

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

strzałka do góry