ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Przemówienie z okazji 15-lecia Stowarzyszenia

Przemówienie z okazji 15-lecia Stowarzyszenia


Przemówienie z okazji 15-lecia Stowarzyszenia

Drodzy Przyjaciele!

Na tym pięknym miejscu chcę serdecznie powitać, dostojnych parlamentarzystów, Pana Starostę Żywieckiego ze swoim zastępcą, drogiego naszemu sercu Wójta Gminy Łodygowice, przedstawicieli samorządów różnego szczebla, przedsiębiorców, wszystkich dobrodziejów i sponsorów naszego Stowarzyszenia. Szczególne słowa powitania kieruję w stronę mieszkańców naszej kochanej Gminy Łodygowice.

Spotykamy się tutaj, aby świętować 15 lat istnienia naszego Stowarzyszenia. Zrodziło się ono przed piętnastoma laty, kiedy to szkicowałem na kartce papieru zarys statutu obecnego Stowarzyszenia. Z tej to początkowo małej idei zrodził się potężnych ruch wzajemnej pomocy i współdziałania w szczególny sposób dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży. Jedna mała iskra zapaliła potężny ogień w sercach wielu. Również Nasza Gmina i powiat żywiecki zyskują wiele owoców z naszej działalności.

Obozy i imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzież, konkursy ekologiczne i kulturalne to tylko część naszej działalności. Mamy również sukcesy na polu naukowym. Dwutomowa historia Łodygowic to również sukces i dzieło naszego Stowarzyszenia. Chciało by się dodać:

„ Niech ludzie poznają, że Łodygowianie również swoją historię mają.”

Co nas naprawdę szczególnie odznacza? U nas liczy się prosty, zwyczajny człowiek. I ten zwyczajny człowiek może do nas przyjść, znaleźć pomoc i zrozumienie. To zrozumienie i troska o każdego człowieka wypływa z naszego wychowania. Dlatego też drzwi naszego Stowarzyszenia są zawsze dla wszystkich szeroko otwarte.

Dzięki przychylności obecnego Wójta otrzymaliśmy nowe pomieszczenia co umożliwiło nam dalszy rozwój i skuteczne prowadzenie działalności. Zamek stał się miejscem spotkań i pomocy oraz połączeniem historii z teraźniejszością.

Równość wszystkich ludzi i braterstwo międzyludzkie to fundamenty, którymi się kierujemy. To wszystko co tu widzimy powstało dzięki odczuwalnej pomocy Bożej.

Drodzy Przyjaciele, wolontariusze, zawodnicy, trenerzy i działacze życzę Wam wiele wytrwałości, sukcesów i sił do dalszej pracy. Niech Bóg Wam dopomaga.

Życzę wszystkim tutaj obecnym miłego spędzenia czasu i udanej zabawy.


strzałka do góry