ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » XI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego- 2011

XI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego- 2011


XI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego- 2011

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 09 – 11.09.2011r.

Gmina Łodygowice
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kronika Beskidzka
Radio Bielsko
TVS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego środka rehabilitacji.
 • Zapoznanie mieszkańców powiatu żywieckiego z osiągnięciami osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
 • Integracja sportowców niepełnosprawnych.

2. Organizatorzy zawodów:

 • Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

3. Imprezę współfinansują:

 • Samorząd Gminy Łodygowice
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki.

UCZESTNICTWO

 • Uczestnikami turnieju mogą być osoby niepełnosprawne zrzeszone w jednostkach ”START” oraz z innych STOWARZYSZEŃ,
 • Zawodników obowiązuje:
  • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia,
  • Ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupy KiZ

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

 • KATEGORIA DRUŻYNOWA
 • KATEGORIA INDYWIDUALNA

Ad 1. KATEGORIA DRUŻYNOWA

W zawodach biorą udział drużyny składające się z czterech zawodników wg. następującego podziału:

 • ZAWODNIK WÓZEK ( kobieta lub mężczyzna)
 • ZAWODNIK KOBIETA Z GRUPĄ VI-X
 • ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ VI-VIII (może grać w grupie wyższej)
 • ZAWODNIK MĘŻCZYZNA Z GRUPĄ IX-X
 • Gra w turnieju drużynowym toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w przypadku nie rozstrzygnięcia ( stan 2 : 2), drużyny wystawiają mixty, lub DEBLE (zawodnicy/czki z grup VI – VIII, IX - X)
 • Za każdy wygrany pojedynek zespół otrzymuje 1 pkt., za przegrany 0 pkt.
 • Zespoły, które nie będą posiadały przedstawicieli z w/w grup oddają 1 pkt przeciwnikowi bez gry.
 • Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z wcześniej przeprowadzonym losowaniem.
 • Mecze w grupach będą odbywać się systemem każdy z każdym.
 • Po zakończeniu gier w grupach, drużyny rozgrywają mecze równolegle do miejsca ( 1-2, 3-4,5-6 itd.).
 • Turniej drużynowy zostanie rozegrany w sobotę dnia 10.09.2011 r.

Ad. 2 KATEGORIA INDYWIDUALNA

- Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony w dniu 11.09.2011 r. w czterech grupach:

a) GRUPA WÓZKÓW (kobiety)
b) GRUPA WÓZKÓW (mężczyźni)
c) GRUPA KOBIET – kategoria open,
d) GRUPA MĘŻCZYŹNI OPEN (grupy VI – VIII, IX – X) zawodnicy z grup niższych mogą startować w grupach wyższych.

System rozgrywek w kategorii indywidualnej będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych grupach i ustalony będzie po zakończeniu turnieju drużynowego ( tj. sobota 10.09.2011 r.)

Uwaga: Turniej indywidualny zostanie przeprowadzony, jeżeli wystąpi minimum czterech zawodników w danej grupie.

TERMIN I MIEJSCE

- Zawody zostaną rozegrane w dniach 09 – 11.09.2011 r. w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty ubezpieczenia pokrywa organizator.
 • Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
 • Podstawą uczestnictwa będzie przesłanie zgłoszenia przesłane na adres organizatora:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
34 – 325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6
lub fax. (033) 8623 198 lub
e-mail: sport@stowarzyszenie.org.pl

- Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.08.2011.r. – liczy się kolejność zgłoszeń.

NAGRODY

1. Turniej drużynowy, za miejsca od I do VII – dyplomy i puchary, nagrody finansowe

I m-ce 600 zł
II m-ce 500 zł
III m-ce 350 zł
IV m-ce 300 zł
V m-ce 250 zł
VI m-ce 200 zł
VII m-ce 150 zł
VIII m-ce 100 zł

2. Turniej indywidualny, za miejsca I do VI – nagrody rzeczowe i dyplomy w każdej grupie.

Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe wynosi 3 000,-zł słownie: trzy tysiące złotych

SPRAWY ORGANIZACYJNE

- Termin przybycia 09.09.2011 r. godz. 15.00 – 19.00
Miejsce zakwaterowania – Internat Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych,
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 – Żywiec.
Zawody będą rozgrywane na hali sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – adres w/w.
- Odprawa kierowników ekip, trenerów w dniu przybycia 09.09.2011 r
o godzinie 19.00, na której odbędzie się rozlosowanie drużyn do grup w turnieju drużynowym w miejscu zakwaterowania.
- Uroczysta kolacja 19.30

Uwaga : Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Turnieju zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga organizator i sędzia główny zawodów.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK 09.09.2011

- Godzina 15.00 – 19.00 przyjazd zawodników
- Godzina 19.00 – odprawa
- Godzina 19.30 – Uroczysta Kolacja

SOBOTA 10.09.2011

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
- Godzina 09.30 – 12.30 – turniej drużynowy, rozgrywki grupowe,
- Godzina 12.45 – 13.45 – obiad
- Godzina 15.00 – 18.30 – turniej drużynowy- finały,
- Godzina 19.00 – 22.00 - kolacja przy grillu

NIEDZIELA 11.09.2011

- Godzina 07.30 – 08.30 – śniadanie
- Godzina 09.00 – 13.00 – turnieje indywidualne
- Godzina 13.15 – zakończenie zawodów - rozdanie nagród
- Godzina 13.45 - obiad


strzałka do góry