ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Prezentacja II Tomu Historii Łodygowic

Prezentacja II Tomu Historii Łodygowic


Prezentacja II Tomu Historii Łodygowic

Swoja obecnością zaszczycili nas:

Poseł  na sejm RP  członek  honorowy Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy Stanisław Szwed

Wójt Gminy Łodygowice członek Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy Andrzeja Pitera

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w  Łodygowicach Renata Talik

Radny Powiatu żywieckiego  Stanisław Kucharczyk

Wice Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Eugeniusz Jachym

Sołtys  Łodygowic Eugeniusz Góra

Autora II tomu Historii Łodygowic Jacek Kachel

Celem realizacji zadani „By czas nie zaćmił i niepamięć”. (cytat z  Jan Długosz ) było wydanie  I i drugiego II tomu „Historii Łodygowic” ukazanie przeszłości  związanej z dziejami Gminy Łodygowic na tle żywiecczyzny ukazanie przeszłości i teraźniejszości gminy Łodygowice na tle regionu żywieckiego i kraju, biografia wielkich wybitnych członków społeczności lokalnej, przykłady postaw obywatelskich zmierzających do pogłębienia patriotyzmu lokalnego, a poprzez niego narodowego.

II tom został wydany w ramach działania 413 z ze środków Unii europejskiej
 w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Przy realizacji tego projektu wsparli nas finansowo :

PRB Wiecha Wiesław Fiedor – Pietrzykowice,

Zakład Robót Inżynieryjnych Wodpol Sp. Z .o.o w Żywcu,

Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. Z o.o.

Na poczęstunek po prezentacji swoje wyroby przekazali:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Handerek Buczkowice, Piekarnia Góra, Piekarnia, Capri, Piekarnia Ewa, Cukiernia Koral.

Uroczystość swoim występem w nastroju patriotycznym uświetnił lider zespołu "Małe Kino" - Jarosław Kąkol.strzałka do góry