ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » IX Międzynarodowy Turniej Szachowy w Powiecie Żywieckim 2011

IX Międzynarodowy Turniej Szachowy w Powiecie Żywieckim 2011


IX Międzynarodowy Turniej Szachowy w Powiecie Żywieckim 2011

IX MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
W POWIECIE ŻYWIECKIM

Impreza zorganizowana w ramach obchodów XV-lecia
Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY

Turniej finansowany ze środków PFRON.

Komunikat Organizacyjny

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice,
sport@lodygowice.org.pl
www.lodygowice.org.pl

2. PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Śląskiego- Adam Matusiewicz

3. CEL TURNIEJU

 • Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • Promocja regionu,
 • Możliwość podwyższenia kategorii szachowych,
 • pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

4. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

22 listopada – 27 listopada 2011 roku

Ośrodek Wypoczynkowy „AZALIA”
ul. Parkowa 3
34-350 Węgierska Górka

Uwaga: rozgrywki na nowej sali!

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za udział w szkoleniu podczas turnieju oraz opłata za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba pełnosprawna 270,- zł (szkolenie) + 80,- zł (turniej)
osoba niepełnosprawna 200,- zł (szkolenie) + 50,- zł (turniej)

Zawodnicy bez rankingu FIDE dokonują wpłaty za szkolenie powiększonej o 50,- zł; tylko za zgodą organizatora.

Nie ma możliwości uczestniczyć tylko w turnieju.

7. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji ogólnej oraz dodatkowo dla zawodników niepełnosprawnych (nagrody pieniężne) i pełnosprawnych (nagrody rzeczowe).

Pula nagród pieniężnych około 10.000 zł, a nagród rzeczowych min. 5.000 zł.

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce puchar
II miejsce puchar
III miejsce puchar
IV miejsce puchar
V miejsce puchar
VI miejsce puchar
najlepsza juniorka puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy junior puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody w klasyfikacji ogólnej- Nagrody dla zawodników pełnosprawnych:

a) nagrody główne:

b) nagrody specjalne:

kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody dla zawodników niepełnosprawnych:

a) nagrody główne:

 

I miejsce 1.500 zł
II miejsce 1.200 zł
III miejsce 1.000 zł
IV miejsce 750 zł
V miejsce 600 zł
VI miejsce 500 zł
VII miejsce 400 zł
VIII miejsce 300 zł
IX miejsce 250 zł
X miejsce 200 zł
XI miejsce 200 zł
XX miejsce 200 zł
XXX miejsce 200 zł
XL miejsce 200 zł
L miejsce 200 zł
LX miejsce 200 zł

b) nagrody specjalne:

kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce 300 zł + puchar
II miejsce 200 zł
juniorzy (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
juniorki (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce 200 zł + puchar
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce 500 zł + puchar
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.
Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną nagrodę specjalną.

8. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowoinformację czy zawodnik jest niepełnosprawny.
Do dnia 31 października 2011 na adres organizatora, należy obowiązkowo uiścić opłatę za szkolenie i wpis do rankingu FIDE turnieju.
Ilość miejsc ograniczona do 90 (w tym maksymalnie 25 pełnosprawnych); decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora.. 
Lista zakwalifikowanych na szkolenie i turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com
Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce: 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w szkoleniu”,
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”.
Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie się wiązać z dodatkową opłatą 50,- zł wyższą od podanej w komunikacie.

9. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 22 listopada 2011 roku do godziny 19.30.

Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ.

Informacji udzielają:

 • Organizator:
  Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
  ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
  tel. 33 86 23 197
  tel. fax. 33 86 23 198
  e-mail: sport@lodygowice.org.pl
 • Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
  tel. 609 945 637
  e-mail: jacek_matlak@wp.pl

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.
Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna).


strzałka do góry