ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Pływaniu 2011

Zawody w Pływaniu 2011


Zawody w Pływaniu 2011

VII OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE BESKIDZKIE ZIMOWE ZAWODY
W PŁYWANIU SZCZYRK 2011

I. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
  34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Szczyrk –03.12.2011
 2. Pływalnia COS Szczyrk ul. Plażowa 8
 3. Długość Pływalni 25 m
 4. Ilość torów 5

III. REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Zawody zostaną rozegrane w czterech kategoriach wiekowych
  a) kl. 0 - I
  b) kl. II - III
  c) kl. IV
  d) kl. V - VI
  e) GImnajzum I - III
 2. Zawody odbędą się indywidualnie w kategoriach dziewczyny i chłopcy.
 3. Konkurencje rozgrywane będą seriami na czas w poszczególnych kategoriach.
 4. Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej organizator przewiduje upominki.

Uwaga! W przypadku małej ilości osób zgłoszonych w kategoriach startowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii startowych i ogłoszenia ich w dniu rozpoczęcia zawodów.

IV. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 roku życia z klubów sportowych, szkół oraz indywidualnie.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do dnia 01.12.2011 r. do siedziby Organizatora fax- 033- 8623197 lub e-mail: sport@stowarzyszenie.org.pl
 2. W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania, konkurencję startową.
 3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy
  ul. Królowej Jadwigi 6
  34-325 Łodygowice
  Fax 033- 8623198 e-mail: sport@stowarzyszenie.org.pl

 4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

 5. O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Biuro zawodów /w dniu zawodów/ teren pływalni w COS Szczyrk od godz. 8.45
 2. UWAGA: Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników ważnych badań lekarskich, a osoby niepełnoletnie również pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Jeśli ktoś zostanie zgłoszony, a nie przyjedzie i nie zostanie wycofany na 2 dni przed zawodami (pisemnie fax) to jednostka zostanie obciążona kosztami wyżywienia.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

9.00 - Rozpoczęcie zawodów
a) 25 m st. dowolny
b) 25 st. klasyczny
c) 25 st. grzbietowy
d) 50 m st. dowolny
e) 50 m st. klasyczny
f) 50 m st. grzbietowy
g) 100 m st. zmienny
h) 200 m st. zmienny
13.00 - Posiłek i uroczyste zakończenie zawodów z wręczeniem nagród.


strzałka do góry