ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » I Świąteczny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy 2011

I Świąteczny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy 2011


I Świąteczny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy 2011

I Świąteczny Ogólnopolski Integracyjny Turniej Szachowy 
dla dzieci i młodzieży

Impreza zorganizowana w ramach obchodów XV-lecia
Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY


Komunikat Organizacyjny


1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
sport@lodygowice.org.pl
www.lodygowice.org.pl


2. PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Adam Matusiewicz
Starosta Żywiecki – Pan Andrzej Zieliński
Wójt gminy Łodygowice – Pan Andrzej Pitera


3. CEL TURNIEJU
-    popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
-    integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
-    promocja regionu,
-    pogłębienie swojej wiedzy szachowej.


3.    TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
17 grudnia 2011 roku
Zespół Szkół Numer 1 w Łodygowicach
ul. Okrężna 1 34-325 Łodygowice


4. SYSTEM ROZGRYWEK
W ramach imprezy zostaną rozegrane dwa turnieje:
- turniej szachów szybkich na dystansie 7 rund, tempem P-15’
- turniej szachów błyskawicznych na dystansie 9 rund, tempem P-3’+2”
Turniej szachów szybkich zostanie zaliczony do klasyfikacji Grand Prix Łodygowice 2011/2012. I do tego turnieju obowiązuje Regulamin Grand Prix.


5. WYNIKI KOŃCOWE
O końcowym zwycięstwie w imprezie decyduje mniejsza suma miejsc zajętych w obu turniejach. W przypadku równości decyduje wyższe miejsce w turnieju szachów szybkich.


6. NAGRODY 
Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji ogólnej oraz dodatkowo dla zawodników niepełnosprawnych, juniorów, juniorek, młodzików, dzieci, zawodników II kategorii, zawodników bk-III kategorii, Stowarzyszenia EUROBESKIDY i inne. Warunkiem przyznania nagrody jest udział minimum 5 zawodników w danej kategorii dodatkowej.
Pula nagród wynosi około 1.500 zł.


Nagrody w klasyfikacji ogólnej:


I miejsce           nagroda o wartości minimum 150 zł
II miejsce          nagroda o wartości minimum 120 zł
III miejsce         nagroda o wartości minimum   90 zł
IV miejsce         nagroda o wartości minimum   70 zł
V miejsce          nagroda o wartości minimum   50 zł


Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną nagrodę dodatkową.


7. ZGŁOSZENIA
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.
Ilość miejsc ograniczona do 40.
Lista zakwalifikowanych na turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com


8. UWAGI ORGANIZACYJNE
Informacji udzielają:
-    Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
tel. 33-86-23-197
tel. fax. 33-86-23-198
e-mail: sport@lodygowice.org.pl
Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609-945-637 e-mail: jacek_matlak@wp.pl
Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.


PROGRAM
SOBOTA 17.12.2011
- godzina 08.30 – 09.30 – przyjazd zawodników i potwierdzanie na liście startowej
- godzina 09.30 – 09.35 – oficjalne otwarcie imprezy
- godzina 09.35 – 13.30 – turniej szachów szybkich
- godzina 13.30 – 14.30 – obiad
- godzina 14.45 – 16.45 – turniej szachów błyskawicznych
- godzina 17.00 – 17.30 – zakończenie imprezy i wręczenie nagród


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.
Organizator życzy uczestnikom Turniejów sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń


strzałka do góry