ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2012

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2012


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2012

Z radością informujemy, iż IX Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc odbędą się 8-9 czerwca 2012 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Zawody te początkowo planowane na marzec zostały odwołane z powodu braku dotacji. Serdecznie zapraszamy kluby sportowe zrzeszające osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne do zgłaszania udziału. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie szczegóły dostępne w regulaminie.

IX Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 8 – 9 czerwiec 2012 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 1. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym.
 3. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 4. Promocja regionu żywiecczyzny.
 5. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

 1. Zawody odbędą się w dniu 9 czerwca 2012 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 8 czerwca 2012 r.

 1. Przyjazd zawodników od 16.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.18.00 - 20.15
 3. Ważenie zawodników nie korzystających z noclegu może być przeprowadzone w dniu zawodów na dwie godziny przed startem.
 4. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu “Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych" w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 5. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:30

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

W przypadku większej ilości zawodników niepełnosprawnych, zawodnicy pełnosprawni przyjeżdżają w dniu zawodów tj. 9.06.2012.

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach.
 5. Pełnosprawni zawodnicy w dniu zawodów wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł

V. Zasady rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

 • kobiety kat Open od 48 kg do +82,5 kg wg wg punktacji dr A. Haleczki
 • mężczyźni wg podniesionych ciężarów w kat wagowej

- do 60 kg,
- do 70 kg,
- do 85 kg,
- do 100 kg,
- powyżej 100 kg

VII. Nagrody

 • Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medal i dyplom natomiast za miejsca IV - VI zawodniczki otrzymują dyplom.
 • Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medal i dyplom oraz:
  a) Zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne (ogólna kwota przewidziana na nagrody trzy tysiące złotych)
  b) Zawodnicy pełnosprawni otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres organizatora bądź przesłać faksem, e-mailem do 1 czerwca 2012 roku na adres
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail – stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Sobota 09.06.2012 r
10.00 – uroczyste otwarcie
10:15 – start pierwszej grupy
16:30 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:
- przedstawiciel Organizatora
- Sędzia Główny zawodów
- Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
- Sędzia Główny Zawodów
- Lekarz
- Kierownicy ekip
2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.


strzałka do góry