ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » V Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży 2012

V Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży 2012


V Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży 2012

V OGÓLNOPOLSKA PROFILAKTYCZNA INTEGRACYJNA SPARTAKIADA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Łodygowice 02.06.2012

Regulamin zawodów

I. Cel

 1. Propagowanie zdrowych form ruchu na świeżym powietrzu.
 2. Integracja dzieci i młodzieży, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.
 3. Popularyzacja lekkiej atletyki oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu jako atrakcyjnych form aktywności sportowej.
 4. Przedstawienie sportu jako alternatywę dla wielu niekorzystnych zjawisk związanych ze spędzaniem wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
 5. Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

II. Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

Współorganizator

Wójt Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, 34 – 325 Łodygowice

III. Termin i miejsce

02 czerwiec 2012 r. przy Zespole Parkowo-Pałacowym w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6

IV. Program zawodów

02.06.2012 r.- sobota
9.30-10.00- zgłoszenia uczestników do zawodów
10.00-10.15- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
10.15-12.30- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
12.30-13.00- rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady
13.00-14.00- gorący posiłek

V. Uczestnicy

Zawody zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:

 1. Uczniowie klas I-III szkól podstawowych i młodsi
 2. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 3. Uczniowie klas gimnazjalnych

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów

konkurencje w kategorii klas I-III:

 1. sprawnościowy tor przeszkód
 2. rzut w tył za głowę piłką lekarską 2 kg
 3. rzut kręglarski do celu
 4. bieg na 60 m
 5. skok w dal z miejsca

konkurencje w kategorii klas IV-VI:

 1. sprawnościowy tor przeszkód
 2. rzut w tył za głowę piłką lekarską 2 kg
 3. bieg na 60 m
 4. rzut piłeczka palantową do celu
 5. skok w dal z miejsca

konkurencje w kategorii klas gimnazjalnych:

 1. bieg na 60 m
 2. pchnięcie kulą
 3. rzut oszczepem do celu
 4. trójskok z miejsca
  • Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji.
  • Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.
  • w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych kategorie osobno dla dziewcząt i chłopców.

VII. Punktacje i nagrody

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje oraz gorący posiłek.

VIII. Zgłoszenia

 1. Uczestnicy winni przedłożyć w momencie zgłoszenia do spartakiady zgodę rodziców na wzięcie udziału w zawodach.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu spartakiady od godz. 09.30.
 3. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie stowarzyszenia.

IX. Komisja sędziowska

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

X. Finansowanie i wypadki

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

strzałka do góry