ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » IV edycja Bliżej natury- Zwierzęta wokół nas

IV edycja Bliżej natury- Zwierzęta wokół nas


 IV edycja Bliżej natury- Zwierzęta wokół nas

W ramach przedsięwzięcia wydany zostanie Folder przedstawiający gady i płazy żyjące na naszym terenie. Przeprowadzone zostaną konkursy: komiks, plastyczny, pisemny i pisemno - fotograficzny. Konkursy adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu. Celem ogólnym projektu jest wychowywanie w duchu poszanowania środowiska naturalnego, jako największego sojusznika człowieka, zrozumienia prawa przyrody. Wyrobienie właściwych nawyków i zachowań proekologicznych; poprzez poznanie i rozumienie skutków negatywnej działalności człowieka w przyrodzie oraz rozwinięcie wrażliwości na problemy środowiska, a przede wszystkim piękno żywieckiej przyrody. Podobnie jak w ubiegłych latach, wprowadzeniem w temat przewodni projektu, będzie Konferencja organizowana dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno - wychowawczych oraz honorowych gości.


strzałka do góry