ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy 2012

Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy 2012


Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy 2012

Komunikat Organizacyjny

Informacja o zawodnikach oraz lista startowa osób X jubileuszowego Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Szachowego w Powiecie Żywieckim dostępne pod adresem:
www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2939

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy,
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice,
e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl
e-mail: stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl www.lodygowice.org.pl

2. CEL TURNIEJU

 • Popularyzacja szachów w środowisku osób niepełnosprawnych,
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
 • Promocja regionu,
 • Możliwość podwyższenia kategorii szachowych i zdobycia rankingu międzynarodowego,
 • pogłębienie swojej wiedzy szachowej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

20 listopada – 25 listopada 2012 roku
Hotel-Restauracja *** TYCJAN
34-360 MILÓWKA, Plac Wolności 7
www.hotel-tycjan.pl

4. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej otwarty na dystansie 9 rund, rozgrywany systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 90 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Gra na zegarach elektronicznych
TURNIEJ JEST WLICZANY DO RANKINGU FIDE

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Łączna kwota za udział w szkoleniu podczas turnieju oraz opłata za turniej klasyfikowany w rankingu FIDE wynosi:

osoba pełnosprawna 290,- zł (szkolenie) + 80,- zł (turniej)
osoba niepełnosprawna 220,- zł (szkolenie) + 50,- zł (turniej)

Zawodnicy bez rankingu FIDE dokonują wpłaty za szkolenie powiększonej o 50,- zł; tylko za zgodą Organizatora.

Wszyscy uczestnicy opłacają opłatę rankingowo-klasyfikacyjną, która zawarta jest w cenie szkolenia.

Nie ma możliwości uczestniczyć tylko w turnieju.

5. NAGRODY

Uwaga: Kwota przeznaczona na nagrody rzeczowe wynosi 5 000,-zł słownie: pięć tysiący złotych.

Organizator przewiduje nagrody w klasyfikacji ogólnej oraz dodatkowo dla zawodników niepełnosprawnych (nagrody pieniężne) i pełnosprawnych(nagrody rzeczowe).

Pula nagród pieniężnych około 10.000 zł, a nagród rzeczowych min. 5.000 zł.
Nagrody obowiązkowo należy odbierać na zakończeniu, w przeciwnym razie przepadają na rzecz Organizatora.

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce puchar
II miejsce puchar
III miejsce puchar
IV miejsce puchar
V miejsce puchar
VI miejsce puchar
najlepsza juniorka puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy junior puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
powyżej 60 lat
puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do I kategorii
nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do II kategorii
nagroda rzeczowa za min. 200 zł
najlepszy zawodnik
do III kategorii
nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody w klasyfikacji ogólnej:

Nagrody dla zawodników pełnosprawnych:

a) nagrody główne:

I miejsce nagroda rzeczowa za min. 750 zł
II miejsce nagroda rzeczowa za min. 600 zł
III miejsce nagroda rzeczowa za min. 500 zł
IV miejsce nagroda rzeczowa za min. 400 zł
V miejsce nagroda rzeczowa za min. 300 zł
VI miejsce nagroda rzeczowa za min. 250 zł
X miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł
XX miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł

b) nagrody specjalne:

kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce nagroda rzeczowa za min. 200 zł

Nagrody dla zawodników niepełnosprawnych:

a) nagrody główne:

I miejsce 1.500 zł
II miejsce 1.200 zł
III miejsce 1.000 zł
IV miejsce 750 zł
V miejsce 600 zł
VI miejsce 500 zł
VII miejsce 400 zł
VIII miejsce 300 zł
IX miejsce 250 zł
X miejsce 200 zł
XI miejsce 200 zł
XX miejsce 200 zł
XXX miejsce 200 zł
XL miejsce 200 zł
L miejsce 200 zł
LX miejsce 200 zł

b) nagrody specjalne:

kobiety (przy udziale minimum 3 zawodniczek):
I miejsce 300 zł + puchar
II miejsce 200 zł
juniorzy (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
juniorki (przy udziale minimum 3 zawodników):
I miejsce 200 zł
zawodnicy-mieszkańcy powiatu żywieckiego:
I miejsce 200 zł + puchar
zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY:
I miejsce 500 zł + puchar
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym jedną nagrodę specjalną.

7. ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową (lub miejscowość), kategorię szachową, pełną datę urodzenia i obowiązkowo informację czy zawodnik jest niepełnosprawny.

Do dnia 5 listopada 2012 na adres organizatora, należy obowiązkowo uiścić opłatę za szkolenie i turniej.

Ilość miejsc ograniczona do 90 (w tym maksymalnie 25 pełnosprawnych); decyduje kolejność zgłoszenia i wpłat na konto Organizatora.

Lista zakwalifikowanych na szkolenie i turniej publikowana będzie na stronie www.chessarbiter.com

Rezygnacja z udziału w turnieju, zgłoszona po 13 listopada, powoduje, że wpłata za turniej przepada i nie podlega zwrotowi.

Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty na konto o numerze:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce:
71 8131 0005 0014 6421 2000 0050
z dopiskiem:
- „wpłata własna za udział w szkoleniu”,
- „wpłata własna za udział w turnieju szachowym”.

Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie się wiązać z dodatkową opłatą 50,- zł wyższą od podanej w niniejszym komunikacie.

8. UWAGI ORGANIZACYJNE

Przyjazd zawodników w dniu 20 listopada 2012 roku do godziny 19.30.

Zawodników niepełnosprawnych obowiązuje odpis lub decyzja o przyznaniu grupy KiZ. Bez tych dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w turnieju, a wpłacone pieniądze przepadają.

Informacji udziela:

Sędzia główny Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej
tel. 609-945-637
e-mail: jacek_matlak@wp.pl
Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.
Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna).

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.
Podczas trwania rundy będzie dostępny bezpłatny bufet (herbata, kawa, woda mineralna).

PROGRAM ZAWODÓW

WTOREK 20.11.2012

 • Godzina 10.00 – 19.30 - przyjazd zawodników
 • Godzina 14.00 - 16.00 - obiad
 • Godzina 18.00 – 19.00 – kolacja
 • Godzina 20.00 - 22.00 – odprawa techniczna + szkolenie

ŚRODA 21.11.2012

 • Godzina 7.30 - 8.30 Śniadanie
 • Godzina 08.45 – 09.00 - Oficjalne otwarcie turnieju
 • Godzina 9.00 - ∼ 13.00 - I runda
 • Godzina 13.15 - 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00- ∼ 19.00 - II runda
 • Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 – szkolenie

CZWARTEK 22.11.2012

 • Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - III runda
 • Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - IV runda
 • Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 - szkolenie

PIĄTEK 23.11.2012

 • Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - V runda
 • Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - VI runda
 • Godzina 19.00 – 19.30 - Kolacja
 • Godzina 20.00 – 22.00 - szkolenie

SOBOTA 24.11.2012

 • Godzina 07.30 – 08.30 - Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 - VII runda
 • Godzina 13.15 – 14.00 - Obiad
 • Godzina 15.00 – ∼ 19.00 - VIII runda
 • Godzina 19.15 – Uroczysta kolacja

NIEDZIELA 25.11.2012

 • Godzina 07.30 – 08.30 – Śniadanie
 • Godzina 09.00 – ∼ 13.00 – IX runda
 • Godzina 13.15 – 14.00 – Obiad
 • Godzina 14.00 – Oficjalne zakończenie turnieju – rozdanie nagród

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Komunikacie.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń


strzałka do góry