ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2013

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2013


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2013

X Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 22 – 23 marzec 2013 r.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 • Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w tym młodzieży w środowisku sportowym.
 • Bicie rekordów klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 • Promocja regionu.
 • Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. Organizator

 • Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 23 marca 2013 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 22 marca 2013 r.

 • Przyjazd zawodników od 14.00 - 19:30
 • Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.17.00 - 19.45
 • Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 19.45 w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 • Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 20:30

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 • Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 • Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 • Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach.

V. Zasady rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:

 • kobiety kat Open wg punktacji dr A. Haleczki
 • mężczyźni wg podniesionych ciężarów w kat wagowej:

- do 59 kg,
- do 72 kg,
- do 88 kg,
- do 97 kg,
- do 107 kg,
- powyżej 107 kg

VII. Nagrody

 • W kategorii kobiet niepełnosprawnych za miejsca I-III zawodniczki otrzymują medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną.
 • W kategorii kobiet pełnosprawnych za miejsca I-III zawodniczki otrzymują medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 • W kategorii mężczyzn niepełnosprawnych za miejsca I-III w każdej kategorii wagowej zawodnicy otrzymają dyplom, medal oraz nagrodę pieniężną.
 • W kategorii zawodników pełnosprawnych za miejsca I-III w każdej kategorii wagowej zwycięzcy otrzymują dyplom oraz medal, natomiast w kategorii open zawodników pełnosprawnych nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.
 • Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Kwota nagród pieniężnych to 3.150 zł. Na nagrody rzeczowe przeznaczone jest 2.000 zł.

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem, e-mailem do 8 marca 2013 roku na adres:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail: stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
W zgłoszeniu należy podać czy osoba porusza się na wózku.

IX. Program zawodów

Sobota 23.03.2013 r
10.00 – uroczyste otwarcie
10:15 – start pierwszej grupy
16:30 – uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:

 • przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • Sędzia Główny Zawodów
  • Lekarz
  • Kierownicy ekip
 • Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 • Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
 • Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 


strzałka do góry