ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » IV edycja Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas

IV edycja Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas


IV edycja Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Unia Europejska
Leader
Śląskie Pozytywna Energia
LGD Żywiecki Raj
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju" mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Organizacja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARTNERZY

Gmina Łodygowice
Leader

GŁÓWNY SPONSOR

Logo Gaz System

SPONSORZY

Gmina Łodygowice
Leader
Handerek
Mixpol
Żywiec Zdrój
MPWIK
Autotest
Żywieckie Kopalnie Kruszyw
Ecco Team Service

Cele programu:

 • efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych jako największego sojusznika człowieka,
 • zrozumienia prawa przyrody oraz świadomości proekologicznej człowieka,
 • szczegółowa edukacja w zakresie fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych płazów i gadów występujących na terenie Podbeskidzia, ochrony środowiska naturalnego, roli i znaczenia herpetofauny w środowisku i życiu człowieka,

Z wielka przyjemnością informujemy, że rusza IV edycja programu "Bliżej natury- Zwierzęta wokół nas". W ramach przedsięwzięcia wydany zostanie album przedstawiający gady i płazy żyjące na naszym terenie. Odbędzie się konferencja pt "Zachwycająca fauna Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem ginących gatunków płazów i gadów" organizowana dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno - wychowawczych. Zostaną ogłoszone konkursy dla dzieci i młodzieży. Podsumowanie programu nastąpi na uroczystej gali zakończenia podczas, której laureaci konkursów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

ALBUM ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

IV edycja albumu o tematyce dotyczącej płazów i gadów żyjących na terenie Podbeskidzia, stanie się dla nas przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zwierzęta te są dobrem ogólnospołecznym i troska o nie należeć powinna do każdego z nas, ponieważ tylko wtedy realizacja zadań związanych z ich ochroną będzie o wiele łatwiejsza i efektywniejsza. Dużo uwagi poświęcimy chronionym gatunkom występujących na terenie Podbeskidzia aby zachowały one stabilność gatunkową. Przedstawimy zabiegi i czynności sprzyjające rozwojowi wrażliwości ekologicznej oraz metody ochrony gatunków przed szkodliwym wpływem wielu czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych, aby zapewnić długowieczność omawianych przez nas zwierząt.

KONFERENCJA

Tematem przewodnim konferencji będzie: "Zachwycająca fauna Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem ginących gatunków płazów i gadów". Referaty wygłoszą:

 • dr Marek Guzik - pracownik naukowy Instytutu Zoologi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt.: "Płazy jako zwierzeta dwuśrodowiskowe",
 • dr Marek Guzik - pracownik naukowy Instytutu Zoologi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt.: "Gady jako kręgowce lądowe"
 • mgr Krystyna Potrzeba - Jakubiec nauczyciel Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach pt.: "Sposoby rozmnażania płazów i gadów na przykładzie wybranych gatunków występujących na terenie Podbeskidzia".
 • mgr Barbara Galus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pt.; "Wpływ zanieczyszczenia wód na występowanie i rozmieszczenie herpetofauny Podbeskidzia".

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kategorie konkursu:

 • komiks – „Sąd nad żmiją”
 • plastyczny – „Dzieciaki rysują zwierzaki - płazy i gady terenów Podbeskidzia”,
 • pisemny - „Piękne, mało znane i zasługujące na sympatię płazy i gady Podbeskidzia”,
 • fotograficzny – „Tropem najpiękniejszych płazów i gadów na beskidzkich szlakach”
 • prezentacja multimedialna- "Pośród wielu tajemnic świata mniej wiemy o zwierzętach chronionych niźli o aniołach”

Harmonogram
IV Edycji BLIŻEJ NATURY – „Zwierzęta wokół nas”

15 kwiecień 2013 r. Rozesłanie informacji do szkół o konferencji oraz o konkursach
05 czerwiec 2013 r. Konferencja
02 wrzesień – 12 październik 2013 r. Przyjmowanie prac konkursowych
14 – 24 października 2013 r. Ocena prac konkursowych
25 październik 2013 r. Przekazanie informacji do szkół o osiągniętym miejscu w konkursie
15 listopad 2013 r. Zakończenie programu, uroczysta gala rozdania nagród

strzałka do góry