ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konferencja naukowa przeszła historii

Konferencja naukowa przeszła historii


Konferencja naukowa przeszła historii

We środę 5 czerwca Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w sali kominkowej - Zamku w Łodygowicach zorganizowano Konferencję naukową dla pedagogów i pracowników ośrodków szkolno - wychowawczych, pracowników urzędów gmin z terenów LGD Żywiecki Raj oraz honorowych gości. Impreza była elementem IV edycji programu"Bliżej natury - zwierzęta wokół nas".


Edukacja we współczesnym, wciąż zmieniającym się świecie jest istotna i bardzo potrzebna. Prowadząc non stop urbanizację terenów naturalnych zapominamy o tym, że tam również tętni życie a naszym działaniem powodujemy zagładę żyjących tam gatunków zwierząt.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Stanisław Handerek, zaproszonych gości przywitał wójt gminy Łodygowice który objął honorowy patronat nad programem. Pierwszy wykład przeprowadził dr Marek Guzik. Tematem jego wykładu były płazy, jako zwierzęta dwuśrodowiskowe. Przypomniał wszystkim znaczeniu, jakie w życiu wszystkich gatunków ma woda. W wodzie bowiem powstaje wszelkie życie. To woda jest pierwotnym środowiskiem wszystkich płazów. Bez wody życie umiera. Zwłaszcza wtedy, kiedy przestajemy o nią dbać i zanieczyszczamy ją. Dr Marek Guzik opowiedział dalej o gadach, kolejnym gatunku zwierząt, który rozwinął się od płazów. To kręgowce typowo lądowe. Istotną różnicą między tymi gatunkami jest fakt, iż gady przestały pełzać. W toku ewolucji podniosły podbrzusze i zaczęły poruszać się szybciej. To umożliwiło im wyjście z wody i ekspansję lądu. Pamiętając jednak o pierwotnym środowisku życia.

Zwierzęta aby przetrwać muszą również się rozmnażać. Tę tematykę uczestnicy Konferencji poznali na czwartym wykładzie mgr Krystyny Potrzeba - Jakubiec. Kiedy również i w ten proces wmiesza się człowiek, porządek przyrody zostaje zakłócony. A co przede wszystkim zagraża naturze - Województwo śląskie, jako całość jest regionem wybitnie uprzemysłowionym z rozwiniętym również rolnictwem. Efektem ubocznym tego procesu jest degeneracja środowiska. Stan wód powierzchniowym wzywa na alarm. Obecnie pełno w niej różnorodnych pestycydów, chemikaliów, kwasów, olejów i innych niedozwolonych środków. Ten proceder omówiła w ostatnim wystąpieniu pani mgr Barbara Galus - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.

Opieka i dbanie o przyrodę, środowisko naturalne jest obowiązkiem nas wszystkich. Potrzebna jest edukacja na masową skalę. Jednym ze sposobów jest prawidłowe wychowanie młodzieży w poszanowaniu czystości i szacunku do zamieszkiwanych terenów. Te lekcje najlepiej mogą poprowadzić nauczyciele, grono pedagogiczne, dla których między innymi skierowana była Konferencja. Ktoś musi udźwignąć ten obowiązek. Każdy z uczestników dostał nową wiedzę i motywację do działania, aby ten świat mógł być lepszym miejscem do zamieszkania dla wszystkich. Nawet małych gatunków zwierząt, których na co dzień nie widzimy.

GŁÓWNY SPONSOR

Logo Gaz Systemstrzałka do góry