ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konkurs Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas

Konkurs Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas


Konkurs Bliżej Natury- Zwierzęta wokół nas

KONKURS – BLIŻEJ NATURY – „ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS”

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy przypomina ,że do 12 października br. można wysyłać swoje prace w konkursie BLIŻEJ NATURY –„ Zwierzęta wokół nas”. Najciekawsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone podczas uroczystej gali 15 listopada 2013 r. Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału.

KONKURS - PLASTYCZNY obejmuje grupy wiekowe:

 • Klasy I- III szkół podstawowych

Temat pracy: „Dzieciaki rysują zwierzaki - płazy i gady terenów Podbeskidzia”, wykonanie pracy w formacie dowolnym i dopuszczającym wszelkie techniki plastyczne.

KONKURS - KOMIKS obejmuje grupy wiekowe:

 • Klasy IV- VI szkół podstawowych

Temat pracy: „Sąd nad żmiją”, wykonanie pracy w formacie dowolnym i dopuszczającym wszelkie techniki plastyczne.

KONKURS - FOTOGRAFICZNY obejmuje grupy wiekowe:

 • Klasy IV- VI szkół podstawowych
 • Klasy I-III szkół gimnazjalnych

Temat pracy: „Tropem najpiękniejszych płazów i gadów na beskidzkich szlakach" wykonanie pracy albumowej z dokumentacją fotograficzną maksymalnie 10 zdjęć o formacie 15cm x 21cm.

KONKURS - PISEMNY obejmuje grupy wiekowe:

 • Klasy I-III szkół gimnazjalnych

Temat pracy: „Piękne, mało znane i zasługujące na sympatię płazy i gady Podbeskidzia” wykonanie pracy w maksymalnie 3 arkuszach w formacie A4. Pracę przyjmujemy w formie pisemnej i dodatkowo elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD.

KONKURS – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA obejmuje grupy wiekowe:

 • Klasy I-III szkół gimnazjalnych
 • Klasy I-III szkół średnich

Temat pracy: „Pośród wielu tajemnic świata mniej wiemy o zwierzętach chronionych niźli o aniołach" (Tematyka pracy oscyluje wokół chronionych gatunków kręgowców występujących na terenach Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli herpetofauny- płazów i gadów). Wykonanie pracy multimedialnej z użyciem komputera w programie Power Point, maksymalnie 15 -20 slajdów nagranych na płycie CD/DVD.

Cele zadania:

 • Poznanie gatunków płazów i gadów oraz grup roślin funkcjonujących w środowisku wodnym
 • Uświadomienie zależności miedzy człowiekiem, a światem roślin i zwierząt
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży o konieczności ochrony przyrody (roślin i zwierząt) dla dobra człowieka
 • Nauka ekologicznego życia we własnym środowisku
 • Uzmysłowienie, że troska o przyrodę, zwierzęta jest troską o nas samych i nasze życie
 • Aktywne obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, spacery, wycieczki, obserwacje, doświadczenie i działanie w środowisku
 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby bezpośredniego kontaktu z przyrodą
 • Promocja przyrody, fauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych płazów i gadów występujących na terenie Podbeskidzia
 • Metody zapobiegania zagrożeniom fauny Beskidu Żywieckiego

Prace powinny posiadać metryczkę zawierającą imię, nazwisko, klasa, wiek uczestnika, nazwę szkoły/adres/tel. a także imię i nazwisko nauczyciela- szkolnego koordynatora konkursu. Prace mogą być również przesyłane indywidualnie (adres zamieszkania, tel. oraz oświadczenie (wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „Bliżej Natury – Zwierzęta wokół nas” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) – do 18 roku życia podpisują oświadczenie rodzice.

Prace muszą być wyłącznie indywidualne!

Wszystkie prace zostaną ocenione do dnia 24.10.2013 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursów na stronie internetowej www.eurobeskidy.org.pl (25.10.2013r.)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(033) 862 31 98, (033) 862 31 97 lub
e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl, stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Unia Europejska
Leader
Śląskie Pozytywna Energia
LGD Żywiecki Raj
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
"Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju" mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Organizacja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GŁÓWNY SPONSOR:

Logo Gaz System


strzałka do góry