ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapisy dzieci do sekcji pływackiej

Zapisy dzieci do sekcji pływackiej


Zapisy dzieci do sekcji pływackiej

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy uchwalą nr 2/2014 z dnia 4 stycznia 2014 wznowił zapisy dzieci do sekcji pływackiej dla uczniów z klas I - VI szkoły podstawowej.

Dzieci klas III SP uczestniczyć w zajęciach będą bezpłatnie – pod warunkiem uzyskania przez Stowarzyszenie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Na pływalnię dzieci dowożone są busem pod nadzorem opiekuna. Naukę pływania prowadzi wykwalifikowany instruktor.

Dzieci na zajęciach uczą się najbardziej popularnych stylów pływackich od podstaw, co wpływa korzystnie na układ kostno –mięśniowy młodego człowieka, ponadto wypracowują cechy takie jak systematyczność, wytrwałość, zdyscyplinowanie, respektowanie zasad, pokonywanie słabości – odwagę.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy lub pod numerem telefonu 33 862 31 97.


strzałka do góry