ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2014

Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2014


Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Żywiec 2014

XI Ogólnopolskie Integracyjne Zawody
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 21 – 22 marzec 2014 r.

Impreza dofinansowana ze srodków:

Partner:

Patronat honorowy i komitet honorowy:

Patronat madialny:

Sponsor Główny:

Sponsorzy:

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 1. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w tym młodzieży w środowisku sportowym.
 3. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 4. Promocja regionu żywiecczyzny.
 5. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. Organizator

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 22 marca 2014 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 21 marca 2014 r.

 1. 16.00 - 20:00- Przyjazd zawodników
 2. 18.00 - 20.15- Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania
 3. 19.45- Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 4. 20:45- Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach.

V. Zasady rywalizacji.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona wg punktacji WILKS’A IPC:

 • Kobiety rywalizują w kategorii open.
 • mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:

niepełnosprawni, pełnosprawni: I grupa :do 49 kg, do 54 kg, do 59 kg, do 65 kg, do 72 kg,
niepełnosprawni, pełnosprawni: II grupa: do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, do 107 kg, + 107 kg.

Suma punktów uzyskana przez zawodnika według formuły stosowanej przez IPC decyduje o klasyfikacji końcowej.

VII. Nagrody

 1. Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy.
 2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, medal, dyplom dla:
  • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w kat. ogólnej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w I grupie wagowej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w II grupie wagowej
  • najlepszego juniora
  • najlepszego zawodnika zawodów
  • najlepszej zawodniczki zawodów
  • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy
 3. Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy.

Kwota przewidziana na nagrody rzeczowe to 3 000,00 zł. (trzy tysięcy złotych). Dodatkowo zawodnicy niepełnosprawni otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem do 7 marca 2014 roku na adres:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail: stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Piątek 21.03.2014 r
16.00 - 20:00- Przyjazd zawodników.

Sobota 22.03.2014 r
10.00– uroczyste otwarcie
10:15– start pierwszej grupy
16:30– uroczyste zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania.

Koszty podróży pokrywają uczestnicy Zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:

 • przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Obsługa medyczna

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • Sędzia Główny Zawodów
  • Lekarz
  • Kierownicy ekip
 2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 5. Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
 6. Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

strzałka do góry