ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu 2014

Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu 2014


Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu 2014

21 czerwca 2014r.na Pływalni Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku odbędą się Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zawody w Pływaniu. Ze względu na integracyjny charakter zawodów biorą w nich udział osoby pełnosprawne i ze stopniem niepełnosprawności. 

Zawody rozegrane zostaną w trzech grupach wiekowych:

Grupa I obejmuje uczestników z klas 0,1.2,3, szkoły podstawowej
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4,5,6 szkoły podstawowej
Grupa III obejmuje gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, oraz osoby pełnoletnie.

W pierwszej kolejności w zawodach partycypują osoby niepełnosprawne.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w/w zawodach.

Turniej finansowany ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gmina Łodygowice

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6

II. TERMIN ZAWODÓW

21 czerwiec 2014

III. MIEJSCE ZAWODÓW

Pływalnia Centralnego Ośrodka Sportu
ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

IV. Cel

 1. Propagowanie formy rehabilitacji poprzez sport.
 2. Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych.
 3. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pełnosprawnym.
 4. Zapoznanie uczestników zawodów w Pływaniu z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych w sporcie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 roku życia z klubów sportowych, szkół oraz indywidualnie. Uczestników obowiązuje dostarczenie do Organizatora pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do dnia 05.06.2014 r. na adres Organizatora Stowarzyszenia Integracyjne Eurobeskidy ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice bądź faxem- 033- 8623197 lub e-mail:sport@eurobeskidy.org.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, konkurencję startową. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed upłynięciem terminu zgłoszeń.
O prawie startu w zawodach decyduje termin nadesłania zgłoszenia.

VI. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
Grupa I obejmuje uczestników z klas 0, 1, 2, 3 szkoły podstawowej.
Grupa II obejmuje uczestników z klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Grupa III obejmuje osoby dorosłe.

Konkurencje sportowe:
Klasy 0-1 - styl dowolny na dystansie 25 m.
Klasy 2-3 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 25 m.
Klasy 4-6 - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
Klasy gimnazjum - styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
Klasy ponadgimnazjalne - styl dowolny na dystansie 50 m.
Dziewczyny i chłopcy rywalizują w osobnych kategoriach.
Osoby dorosłe:
- styl dowolny na dystansie 50 m.
- styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50 m.
Kobiety i mężczyźni rywalizują w osobnych kategoriach.

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie następujących miejsc:

Klasy 0-1

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-III

Klasy 2-3

 • styl dowolny na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV
 • kraul na grzbiecie na dystansie 25 m - nagrody za miejsca I-IV

Klasy 4-6

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-VI
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-VI

Klasy gimnazjum

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III
 • kraul na grzbiecie na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Klasy ponadgimnazjalne

 • styl dowolny na dystansie 50 m - nagrody za miejsca I-III

Osoby dorosłe

 • styl dowolny na dystansie 50 m. – nagrody za miejsca I – IV
 • styl dowolny oraz kraul na grzbiecie na dystansie 50m -nagrody za miejsca I – IV

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i dyplom za uczestnictwo.

VIII. HARMONOGRAM

 1. 9.00 - start I GRUPY
 2. 10.50 - zakończenie rywalizacji I GRUPY, wręczenie nagród, posiłek
 3. 11.00 - start II, III GRUPY
 4. 3.30 - zakończenie rywalizacji II, III GRUPY, wręczenie nagród, posiłek
  Uroczyste zakończenie zawodów

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
 2. Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.
 3. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
 4. Zawodników obowiązuje strój sportowy odpowiedni na pływalnię.
 5. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym komunikatem organizacyjnym rozpatrywane będą przez Organizatora.

strzałka do góry