ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Zapisy do sekcji pływackiej dzieci

Zapisy do sekcji pływackiej dzieci


Zapisy do sekcji pływackiej dzieci

Informujemy o możliwości zapisania dzieci z klas I-VI Szkoły Podstawowej do sekcji pływackiej . Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku.

Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy
wznowił zapisy dzieci do sekcji pływackiej.

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Umiem Pływać

ZAPISY DO SEKCJI PŁYWACKIEJ DZIECI

Informujemy o możliwości zapisania dzieci z klas I-VI Szkoły Podstawowej do sekcji pływackiej . Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Na pływalnię dzieci dowożone są busem pod nadzorem opiekuna. Naukę pływania prowadzi wykwalifikowany instruktor. Na zajęciach uczą się najbardziej popularnych stylów pływackich od podstaw lub doskonalą posiadane już umiejętności pływackie. Zajęcia, w zależności od wieku i stopnia zaawansowania, odbywają się w piętnasto-osobowych grupach od września do końca listopada br.

Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej w zajęciach będą uczestniczyć bezpłatnie.

Zajęcia sekcji pływackiej rozpoczynają się od września br.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy lub pod numerem telefonu 33 862 31 97.

Regulamin

Regulamin prowadzenia zajęć pozalekcyjnych powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" dla dzieci klas III Szkoły Podstawowej.

 1. Zajęcia prowadzone są dla dzieci zamieszkałej na terenie Gminy Łodygowice oraz Gminy Wilkowice.
 2. Uczestnicy przyporządkowani są do poszczególnych grup wyjazdowych. Grupy te ustalane są na podstawie dokładnego miejsca zamieszkania oraz poziomu zaawansowania umiejętności pływania. Przystanki, z których bus z opiekunem odbiera uczestników znajdują się przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania uczestników zajęć.
 3. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć. Podczas zapisów, rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach pływania.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekuna jak i instruktora pływania oraz ratownika.
 5. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego sprzętu sportowego, niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach (czepek, strój kąpielowy, klapki, ręcznik).
 6. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy opuszczają pływalnię i udają się do przebieralni.
 7. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób.
 8. Na zajęcia przyjmowane są dzieci z klas III Szkoły Podstawowej.
 9. Zajęcia grupowe odbywają się przez 20 godzin według harmonogramu.
 10. Jednostkowy czas trwania zajęć w wodzie wynosi 45min i jest podyktowany regulaminem pływalni.
 11. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn technicznych (awaria na basenie), Organizator zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie.
 12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć.
 13. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy i ratownik pełniący w tym dniu dyżur na basenie.
 14. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest przestrzegania regulaminu pływalni. 

strzałka do góry