ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » XII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 2015

XII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 2015


XII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 2015

XII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 20 – 21 marzec 2015 r.

Impreza dofinansowana ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Śląski Urząd Marszałkowski
Gmina Łodygowice

Partner: 

Związek Miedzygminny ds Ekologii

Sponsor Główny:

Logo Gaz System

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej Polski. Jednym z ważniejszych projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice -€“ Oświęcim, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz zwiększy ilości transportowanego gazu na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na Podbeskidziu. Planowana budowa gazociągu to lata 2015 - 2017. Rozbudowa sieci gazociągów stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z  poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń. www.gaz-system.pl

Sponsorzy:

Elmontaż
Żywiec Zdrój
Żywieckie Kopalnie Kruszyw
Bank Spółdzielczy
Białka Tatrzańska
Handerek
MPWiK
Lavoro
Mixpol
Wiecha Wiesław Fiedor

REGULAMIN ZAWODÓW

I. Cel

 1. Popularyzacja sportu wśród rodzin i w środowisku wiejskim jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób po pięćdziesiątym roku życia, w środowisku wiejskim.
 3. Promocja regionu żywiecczyzny.
 4. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. Organizator

 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

III. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 21 marca 2015 rok w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 20 marca 2015 r.

 1. Przyjazd zawodników od 14.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz.18.00 - 20.15
 3. Ważenie zawodników nie korzystających z noclegu może być przeprowadzone w dniu zawodów na dwie godziny przed startem
 4. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 5. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 21:00

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne brakiem przeciwwskazań do udziału w/w zawodach.
 5. W razie dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawnych.

V. Zasady rywalizacji

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez Organizatora.

VI. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach:

 • Kobiety rywalizują w kategorii open według punktacji Wilks’a.
 • Mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:
  niepełnosprawni, pełnosprawni: I grupa: do 49 kg, do 54 kg, do 59 kg, do 65 kg, do 72 kg,
  niepełnosprawni, pełnosprawni: II grupa: do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, do 107 kg, + 107 kg.
  O zwycięstwie w każdej kategorii wagowej mężczyzn decyduje wynik w kg a w grupach kategorii wagowych I i II wynik według punktacji Wilks’a.

VII. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne, medal, dyplom dla:
  • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w kat. ogólnej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w I grupie wagowej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w II grupie wagowej
  • najlepszego juniora
  • najlepszego zawodnika zawodów
  • najlepszej zawodniczki zawodów
  • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy
 2. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Kwota przewidziana na nagrody pieniężne i rzeczowe to 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem do 6 marca 2015 roku na adres:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
ul. Królowej Jadwigi 6 34 -325 Łodygowice.
tel/fax 033 862 31 97
e-mail: stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. Program zawodów

Piątek 21.03.2014 r
16.00 - 20:00- Przyjazd zawodników.

Sobota 21.03.2015 r
10.00– uroczyste otwarcie
10:15– start pierwszej grupy
16:30– dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. Zasady finansowania

Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. Informacje

Komisję odwoławczą stanowią:

 • przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stroniewww.eurobeskidy.org.pl

XII. Postanowienia końcowe

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • Sędzia Główny Zawodów
  • Lekarz
  • Kierownicy ekip
 2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 5. Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
 6. Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

strzałka do góry