ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » VIII Spartakiada Rodzinna- od Juniora do Seniora- Łodygowice 2015

VIII Spartakiada Rodzinna- od Juniora do Seniora- Łodygowice 2015


VIII Spartakiada Rodzinna- od Juniora do Seniora- Łodygowice 2015

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w sobotę 30 maja 2015, przy Zespole Parkowo– Zamkowym w Łodygowicach, organizuje po raz ósmy Ogólnopolską Spartakiadę Rodzinną – od Juniora do Seniora. Stowarzyszenie Eurobeskidy pragnie zachęcić wszystkie rodziny do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzować różne sporty rekreacyjne. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę, a osoby, które w poszczególnych konkurencjach zajmą najlepsze miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gmina Łodygowice

Program zawodów:

30.05.2015 r.- sobota

13.00 - 14.00- potwierdzenie uczestnictwa w zawodach
14.00 - 14.15- uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
14.15 -17.00- przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
17.45 - rozdanie nagród

Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. 1. Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje w trzech kategoriach wiekowych:
  – dzieci,
  – młodzież,
  – dorośli.
  1. Sportowe:
  • pchnięcie kulą,
  • rzut oszczepem,
  • bieg na 50 m,
  • bieg na 100 m,
  • skok w dal z miejsca.
  2. Rekreacyjne:
  • kręgle- 3 rzuty,
  • rzut piłką lekarską- sposób dowolny,
  • rzut piłeczką palantową do celu- 5 rzutów,
 2. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w trzech konkurencjach.
 3. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów.

Punktacje i nagrody

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje oraz gorący posiłek.

Zgłoszenia

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby zamieszkujące na terenach wiejskich.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 28 maja.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach.
 4. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie stowarzyszenia.
 5. Bez aktualnych orzeczeń lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

strzałka do góry