ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » XIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

XIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc


XIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

W dniach 18-19 marca odbędą się XIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Podobnie jak w poprzednich latach zawody zostaną rozegrane w Hali Sportowej ZSME w Żywcu, a zawodników gościć będzie internat ZMGE. Pula na nagrody pieniężne dla zawodników niepełnosprawnych wynosi 3 000zł. Ponadto dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych przygotowano nagrody rzeczowe o łącznej wartości 5 000 zł. Kobiety rywalizują w kategorii open, a mężczyźni rywalizują w jednej z 10 kategorii wagowych. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 4 marca. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej regulaminem imprezy.


 

XIII Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Żywiec 18 - 19 marzec 2016

 

Komunikat Organizacyjny

 

Patronat Honorowy:

 

Komitet Honorowy:

 • Stanisław Szwed – Wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Kazimierz Matuszny – Poseł na Sejm RP
 • Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski
 • Jan Chrząszcz - Wicewojewoda Śląski
 • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
 • Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca
 • Andrzej Pitera – Wójt Gminy Łodygowice

 

Turniej finansowany ze środków:

Powiat Żywiecki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gmina Łodygowice
Sponsor Strategiczny:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Sponsor Główny:
Fundacja Suplementy dla zdrowia
Partner:
Związek Miedzygminny ds Ekologii

Sponsorzy:

Elmontaż
Handerek
AQUA S.A. Bielsko-Biała
Wodpol
MPWiK
Mar-Tom
Beskid Żywiec
Kowalczyk
Bank Spółdzielczy
Żywiec Zdrój

Patronat Medialny:

Radio Wnet
Radio Eska
Radio Bielsko
SFD
W Sieci
Nasze Sprawy
Super Nowa
Niepełnosprawni.pl
Żywiec Info
Sport On Info

I. CEL:

 1. Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym.
 3. Bicie rekordów kraju, klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników.
 4. Promocja regionu żywiecczyzny.
 5. Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@eurobeskidy.org.pl
www.eurobeskidy.org.pl

II. TERMIN ZAWODÓW

18 czerwiec 2016

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 19 marca 2016 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Przyjazd zawodników w dniu 18 marca 2016 r.

 1. Przyjazd zawodników od 16.00 - 20:00
 2. Ważenie wszystkich zawodników w miejscu zakwaterowania w godz. 18.00 - 20.00
 3. Ważenie zawodników nie korzystających z noclegu może być przeprowadzone w dniu zawodów na dwie godziny przed startem.
 4. Odprawa techniczna dla kierowników ekip i trenerów w miejscu zakwaterowania o godz. 20:15 w Sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
 5. Uroczysta kolacja w miejscu zakwaterowania o godz. 21:00

Zakwaterowanie:

Internat Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki pełnosprawni, niepełnosprawni spełniający następujące warunki:

 1. Ukończenie 14-go roku życia w dniu zawodów.
 2. Posiadający książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi.
 3. Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału
  w/w zawodach.

V. ZASADY RYWALIZACJI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami International Paralympic Committee, PZSN “Start” Warszawa w kategoriach wagowych ustalonych przez Organizatora.

VI. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona wg punktacji WILKS’A, a sędziowanie według przepisów IPC:

 • Kobiety rywalizują w kategorii open.
 • Mężczyźni rywalizują w kategoriach wagowych:
  niepełnosprawni, pełnosprawni: I grupa :do 49 kg, do 54 kg, do 59 kg, do 65 kg, do 72 kg, niepełnosprawni,
  pełnosprawni: II grupa: do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, do 107 kg, + 107 kg.

Suma punktów uzyskana przez zawodnika według formuły Wilks’a decyduje o klasyfikacji końcowej w kategorii open kobiet i w grupie I i II mężczyzn a w kategoriach wagowych mężczyzn wynik w kg.

VII. NAGRODY

 1. Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy.
 2. Organizator przewiduje nagrody pieniężne, medal, dyplom dla:
  • zawodniczek pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w kat. ogólnej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w I grupie wagowej
  • zawodników pełnosprawnych, niepełnosprawnych za zajęcie I, II, III miejsca w II grupie wagowej
  • najlepszego juniora
  • najlepszego zawodnika zawodów
  • najlepszej zawodniczki zawodów
  • najlepszego zawodnika Stowarzyszenie Integracyjnego Eurobeskidy
  • nagrody od www.sfd.pl
 3. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Kwota przewidziana na nagrody pieniężne i rzeczowe to 8 000 zł. (osiem tysięcy złotych)

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić i wysłać na adres Organizatora bądź przesłać faksem lub e-mailem
do 4 marca 2016 roku na adres:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
tel/fax 033 862 31 97
stowarzyszenie@eurobeskidy.org.pl

O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczna z brakiem przeciwwskazań do udziału w zawodach.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 19.03.2016 r.

 • Godzina 10.00 – uroczyste otwarcie
 • Godzina 10:15 – start pierwszej grupy
 • Godzina 16:30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

X. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty podróży pokrywają uczestnicy zawodów.
Koszty organizacji zawodów, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa Organizator.
Koszt ubezpieczenia pokrywa Organizator.

XI. INFORMACJE

Komisję odwoławczą stanowią:

 • Przedstawiciel Organizatora
 • Sędzia Główny zawodów
 • Lekarz

Niniejszy regulamin i wyniki zawodów znajdują się na stronie: www.eurobeskidy.org.pl

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
  • Sędzia Główny Zawodów
  • Sędzia Główny zawodów
  • Kierownicy ekip
 2. Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy.
 3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte powyższym regulaminem będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą.
  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 4. Zgłoszenie zawodników przez macierzysty klub jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału
  w/w zawodach.

Organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.
Kluby i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator życzy uczestnikom Turnieju sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń.


strzałka do góry