ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Konkurs "Mistrz Przedmiotów Humanistycznych"

Konkurs "Mistrz Przedmiotów Humanistycznych"


Konkurs

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy jest współorganizatorem IV edycji konkursu "Mistrz Przedmiotów Humanistycznych". Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: "Ku pokrzepieniu serc" - w kręgu twórczości Henryka Sienkiewicza.  Konkurs podobnie jak w poprzednich latach objęty jest Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łodygowice Pana Adrzeja Pitery.

Termin konkursu: 6 MAJ o godz. 10.00

Dla zwycięzców przewidziane są  cenne nagrody rzeczowe  i dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy i Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitere.

 Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest promocja uzdolnionej humanistycznie młodzieży,popularyzacja polskiej literatury, historii, sztuki i kultury , języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych. Udział w nim to okazja do pobudzenia aktywności uczniów , rozwoju umiejętności twórczego myślenia , samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki . Pozwala on również zdiagnozować potencjał zdolności humanistycznych i zaangażować uczniów we własną edukację.

2.Pytania konkursowe przygotowane są w oparciu o podstawę programową dla gimnazjum i obejmą swym zakresem następujące przedmioty :

język polski

-znajomość treści i problematyki powieści: „Krzyżacy”, „Potop” , „Pan Wołodyjowski” (+ ich ekranizacje), „W pustyni i w puszczy”; noweli „Latarnik”,

-frazeologia związana z tematyką rycerską i miłosną,

-składnia i słowotwórstwo,

-ortografia i interpunkcja,

-style funkcjonalne języka polskiego.

historię

-biografia H. Sienkiewicza,

-tło historyczne wyżej wymienionych powieści( wojny z Rosją, Szwecją i Turcją w XVII w oraz okres pozytywizmu)

język angielski

-gramatyka – past simple, past continuous, past perfect, used to, passive voice, conditionals,

-słownictwo i umiejętności- tłumaczenie biografii i interpretacja wydarzeń historycznych ( niektóre pytania z historii mogą być zadane w języku angielskim!)

3. Test konkursowy przygotowany jest w formie zadań zamkniętych; czas trwania wynosi 60 minut.

4. Uczniom z najwyższymi wynikami wręczone zostaną nagrody rzeczowe. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi około 45 minut po zakończeniu konkursu.
W przerwie uczniowie i opiekunowie zostaną zaproszeni na poczęstunek i inne atrakcje przygotowane przez uczniów naszej Szkoły.

6. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

 

Organizatorzy:

Dyrektor ZSO mgr Krzysztof Chodorowski

mgr Antoni Filip Klinowski 

mgr Izabela Wandzel 


strzałka do góry