ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Przed nami IX Spartakiada Rodzinna

Przed nami IX Spartakiada Rodzinna


Przed nami IX Spartakiada Rodzinna

Stowarzyszenie Eurobeskidy ma przyjemniość zaprosić mieszkańców terenów wiejskich do udziału w  IX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Rodzinnej od Juniora do Seniora. Celem zawodów jest promowanie uprawiania sportu przez całe rodziny w środowsiku wiejskim oraz podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi. Dla uczestników przygotowano kilka konkurencji sportowych i rekreacyjnych. Każdy z uczestników otrzyma wyżywienie i pamiątkową koszulkę. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 maja w sidzibie Stowarzyszenia. Impreza finansowana ze środków MSiT RP i Gminy Łodygowice.

PROGRAM ZAWODÓW:

28.05.2016 r.- sobota

12.30 - 13.30 - potwierdzenie uczestnictwa przez zawodników,

13.30 - 14.00 - obiad

14.00 - 14.10 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady

14.15 - 17.00 - przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych

17.30 - rozdanie nagród  

17.45 - gorący poczęstunek

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

I Cel

1. Propagowanie uprawianie sportu przez całe rodziny w środowisku wiejskim.

2. Popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku wiejskim jako skutecznej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

              3. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców terenów wiejskich.

4. Niwelowanie barier ograniczających możliwości udziału mieszkańców terenów wiejskich w aktywności fizycznej.

5.Zapoznanie uczestników Spartakiady z działalnością Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

 

II Organizator

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

 

III Termin i miejsce

28 maj 2016 r. przy Zespole Zamkowo -   Parkowo w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6)

 

IV Program zawodów

28.05.2016 r.- sobota

 

12.30 - 13.30 - potwierdzenie uczestnictwa przez zawodników,

13.30 - 14.00 - obiad

14.00 - 14.10 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady

14.15 - 17.00 - przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych

17.30 - rozdanie nagród  

17.45 - gorący poczęstunek

 

V Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody sportowe składają się z następujących dyscyplin sportowych:

1. Konkurencje w kategoriach wiekowych dzieci I-III, dzieci IV-VI

1.1. Sportowe

 • bieg na 60 m,
 • skok w dal z miejsca,
 • ,

  1.2. Rekreacyjne
 • kręgle – 3 rzuty,
 • rzut piłką lekarską (1 kg) – za głowy przodem,
 • rzut piłeczką palantową do celu – 5 rzutów,

 

2. Konkurencje z podziałem na 2 kategorie wiekowe - młodzież i dorośli:

2.1. Sportowe

a) pchnięcie kulą

 • Kobiety – 3 kg,
 • Mężczyźni – 5 kg,

b) rzut oszczepem

 • Kobiety – oszczep 600 g,
 • Mężczyźni – oszczep 800 g,

c) bieg na 60 m,

d) skok w dal z miejsca,

2.2. Rekreacyjne

a) kręgle – 3 rzuty
b) rzut piłką lekarską (3 kg) – sposób dowolny,

c) rzut piłeczką palantową do celu – 5 rzutów,

 

3. Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w trzech konkurencjach  

4. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną        podane w dniu zawodów.

 

VI      Punktacje i nagrody

 

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych
  i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 2. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i gorący posiłek.

 

VII     Zgłoszenia

 1. Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby zamieszkujące na terenach wiejskich.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 maja.
 3. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach,
 4. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
 5. Bez aktualnych badań lekarskich zawodnicy nie zostaną zakwalifikowani do startu.

 

VIII Komisja sędziowska

1.   W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

IX Finansowanie i wypadki

 1. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie (gorący posiłek
  i zimne napoje w czasie trwania spartakiady).
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 3. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania
  w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji.
 4. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
 5. Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa Organizator.

X Postanowienia końcowe

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy.
 2. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.
 3. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play.
 4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niektórych konkurencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady.
 6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

IX Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna od Juniora do Seniora
Łodygowice 28.05.2016

 

Turniej finansowany ze środków:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Gmina Łodygowice

 


strzałka do góry