ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Dekoracja zwycięzców Spartakiady Rodzinnej

Dekoracja zwycięzców Spartakiady Rodzinnej


Dekoracja zwycięzców Spartakiady Rodzinnej

IX Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna  - Od Juniora do Seniora zgromadziła w ostatni majowy weekend wyjątkową liczbę uczestników. W rozegranych konkurencjach sportowych( bieg na 60 m., skok w dal z miejsca, trójskok, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, kręgle, rzut piłką lekarską, rzut piłeczką palantową ) udział wzięło 137 zawodników od lat 6 . Głównym celem Spartakiady było propagowanie uprawiania sportu  przez całe rodziny w środowisku wiejskim i popularyzacja lekkiej atletyki,  jako aktywnej i zdrowej  formy spędzania wolnego czasu. Konkurencje podzielone zostały na kategorie wiekowe – dzieci, młodzież i dorośli. Rozdano 132 medale i nagrody rzeczowe. Uczestnicy Spartakiady otrzymali koszulki, ciepły posiłek i napoje.  Zwycięzców poszczególnych kategorii nagradzali: Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej – Stanisław Szwed, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Dyrektor śląskiego Oddziału PFRON – Jan Wroński, Starosta Żywiecki – Andrzej Kalata, Wójt Gminy Łodygowice – Andrzej Pitera oraz Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Handerek i Wiceprezesi Stowarzyszenia – Magdalena Śleziak i Aleksander Gluza. Zawody przebiegły  w miłej i rodzinnej atmosferze.  Po  zakończeniu Spartakiady odbył się Piknik Rodzinny dla członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Przy daniach z grilla i muzyce, wspominano rok 1996, który był rokiem założenia Stowarzyszenia , oraz dwie dekady jego działalności.strzałka do góry