ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000084269
Strona Główna » Aktualności » Inauguracja obchodów 20 lecia działalności Stowarzyszenia

Inauguracja obchodów 20 lecia działalności Stowarzyszenia


Inauguracja obchodów 20 lecia działalności Stowarzyszenia

28 maja przy Zespole Parkowo- Zamkowym w Łodygowicach Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy rozpoczęło inaugurację obchodów 20 – lecia istnienia Stowarzyszenia. Uroczystość prowadził Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Handerek, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i przywitał zaproszonych gości. Całość obchodów prowadził  rzecznik prasowy Stowarzyszenia -  Eugeniusz Jachym .  Jesteśmy szczególnie dumni, że wokół naszego przedsięwzięcia udało się zgromadzić wiele życzliwych osób, które uczyniły nam zaszczyt i przybyły na tak ważna dla nas uroczystość. Byli wśród nich Stanisław Szwed -Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki wraz z małżonką, przedstawiciele władz samorządowych, Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki, Andrzej Pitera – Wójta Gminy Łodygowice wraz z małżonką,  Dyrektor biura Posła na sejm RP Kazimierza Matusznego – Maria Wisińska Kurz, Jan Wroński – Dyrektor PFRON w Katowicach, Romana Rokita – Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, Michał Łukasik – Komendant Powiatowy Policji w Żywcu, Czesław Wandzel – przewodniczący Rady Gminy Łodygowice, Eugeniusz Jachym - wiceprzewodniczący Rady Gminy Łodygowice oraz przedstawiciele Rady Gminy Łodygowice,   Marta Stanowska – sekretarz Gminy Łodygowice, Halina Wajdzik – Skarbnik Gminy Łodygowice, Marcin Zyzak -  kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji,  Renata Talik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Anna Skotnicaka-Nędzka - Wice wójt Gminy Jaworze, Ewelina Domagała - Sekretarz Gminy Jaworze, Maksa Pryga asystent Jadwigi Wiśniewskiej - Poseł do Parlamentu Europejskiego  Agata Serafin- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Piotr Piela, Wojciech Łatanik  - wice przewodniczący rady gminy Czernichów, Jerzy Starypan – Prezes spółki Beskid, Tadeusz  Juraszek – Prezes Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce oraz przedstawiciele rad sołeckich oraz Zwiazków Emerytów i Rencistów.

Z okazji jubileuszu  20-lecia Zarząd  Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy wręczając pamiątkowe statuetki podziękował za wdzięczność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Panu Stanisławowi Szwed - Poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Panu Witoldowi Bańka -Ministerowi Sportu i Turystyki, Andrzejowi Kalatcie - Staroście Żywieckiemu, Andrzejowi Piterze - Wójtowi Gminy Łodygowice oraz  członkom - założycielom Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia Stanisław Handerek odebrał gratulacje i życzenia od Stanisława Szweda -Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki, Jana Chrząszcza – Wicewojewody Śląskiego, Jadwigi Wiśniewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a w imieniu Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Roberta Kwiatkowskiego list gratulacyjny  wręczył Pan Dyrektor PFRON – Jan Wroński, w imieniu Posła na Sejm RP – Kazimierza Matusznego podziękowanie wręczyła Pani Maria Wiśińska Kurz, Andrzeja Pitery -Wójta Gminy Łodygowice, Matry Stanowskiej -Sekretarza Gminy Łodygowice –, Marcin Zyzak - kierownika Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji, Michała Łukasika – Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu, Katarzyny Dobiji – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu. 

Po wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dostojnych gości nadszedł czas na wspólne biesiadowanie przy grillu oraz muzyce zespołu „Parazyt”.strzałka do góry